Herman Ottó Kertészeti-, Környezetvédelmi-, Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium

Címe: 9700 Szombathely, Ernuszt K. u. 1.
OM azonosító: 036757
Telefon: 94-512-420.
Faxszám:94-512-421
E-mail: mail.hermanisk@gmail.com
Honlap: www.hermanszombathely.hu
Igazgató: Hodvogner Csaba
Pályaválasztási felelős: Hodvogner Csaba

 

Az iskola bemutatása:

Iskolánk ebben a tanévben ünnepli 50 éves jubileumát: 1963-as alapításunk óta nagy hagyományú, elsősorban mezőgazdasági szakmákat kínáló intézmény vagyunk. Képzéseinket érettségit, valamint szakiskolai és technikus végzettséget adó formában végezzük. Hagyományosnak tekinthető képzéseink köre – környezetvédelem, kertészet, vadgazdálkodás – 2007-ben újabbal egészült ki, amikor az Illés Béla Labdarúgó Akadémiával együttműködve labdarúgók oktatása indult meg. A következő tanévtől tovább bővül a kör: az eddigi vadászképzés helyett a komplexebb erdészeti és vadgazdálkodási technikus szakot kínáljuk a jelentkezőknek.

 

Képzési formák:

Szakközépiskola

Testkulturális tanulmányi terület

Labdarúgóink a szokásos tárgyakon kívül emelt óraszámban labdarúgó edzésen vesznek részt. A 11. évfolyamtól egy második idegen nyelvet (angolt, németet vagy olaszt) is tanulnak. Középfokú tanulmányaik érettségivel zárulnak, szakmai képzésben ezt követően vehetnek részt. 

Szakmacsoportok:

Mezőgazdaság szakmacsoport

  • Parképítő és fenntartó technikus

A képzés célja: eneteriőrökkel, lakó- és üdülőkörzeti zöldfelületekkel, magán- és köz­intézmé­nyi kertekkel, parkokkal kapcsolatos kivitelezési, fenntartási, szakigazgatási feladatok meg­ismertetése. Termelőkertek, sport- és üdülőkertek kialakítása és gondozása.

  • Erdészeti és vadgazdálkodási technikus

Oktatásunk célja olyan szakemberek képzése, akik a legkorszerűbb ismeretekre alapozva képesek komplex szemlélettel ellátni az erdő- és vadvédelmi, valamint az erdő- és vadgazdálkodási feladatokat. Tervezési, műszaki, vezetési, jogi ismeretek birtokában tanulóink alkalmasak a munkafolyamatok teljes áttekinésére, irányítására, ellenőrzésére.

Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport

  • Környezetvédelmi technikus

Környezetvédelmi technikus tanulóink felkészültséget szereznek arra, hogy részt vegyenek a környezetkárosító hatások megelőzésében és elhárításában. A mai idők egyik legfontosabb témája lett a környezetvédelem. A környezetvédelmi tehnikusnak mindig elkötelezetten, felelősségteljesen, magabiztosan és megfontoltan kell eljárnia. Tisztában kell lennie a víz-, talaj- és levegőtisztaság-védelemmel, a zaj- és rezgésvédelemmel és a hulladékgazdálkodással összefüggő feladatokkal. Munkáját a környezetvédelmi hatóságok, az ipari és mezőgazdasági üzemek vagy települési önkormányzatok alkalmazásában végzi.

 

Szakiskola

Mezőgazdaság szakmacsoport

  • Dísznövénykertész

A képzés célja: dísznövények megismertetése, termesztéstechnológiájuk elsajátítása. A gyakorlatok az iskola tanüzemében, valamint külső cégeknél, németországi üzemekben zajlanak, melyek során szaporítják, nevelik a növényeket, üzemeltetik a kertészetben használt gépeket, eszközöket.

  • Virágkötő és virágkereskedő

Komplex tudást ad, amivel a végzett tanulók virágüzletekben helyezkedhetnek el, vagy önállóan működtethetik vállalkozásaikat. Feladata a virágok, növényi részek speciális elrendezésével funkcionális és esztétikai értékekkel bíró kompozíciók létrehozása.

 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei:

Szakközépiskola

Felvételi vizsgát nem tartunk. A felvételre kerülő tanulók rangsorát a 7. év végi és a 8. félévi osztályzatok – a matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv és biológia tárgyak – figyelembevételével állapítjuk meg.

A labdarúgó osztályba jelentkezőknél az Illés Béla Labdarúgó Akadémia javaslatát vesszük figyelembe.

Szakiskola

Felvételi vizsgát nem tartunk. A felvételre kerülő tanulók rangsorát a 7. év végi és a 8. félévi osztályzatok – a matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv és biológia tárgyak – figyelembevételével állapítjuk meg.

 

ÖSZTÖNDÍJAK:

Tanulmányi szerződés esetén a vállalat biztosítja az ösztöndíjat. Alapítványunk, a Herman Ottó-s Diákokért Alapítvány jutalmazza a tehetséges, az iskolai élet valamely területén kiemelkedőt nyújtó tanulókat, támogatja a rászoruló és arra érdemes diákokat bizonyos, tanulmányaikhoz kötődő költségeik (nyelvvizsgadíj, KRESZ-vizsga, tanulmányút díja stb.) átvállalásával.

Minden évben részt veszünk az Útravaló-MACIKA ösztöndíjprogram Út az érettségihez alprogramjában.

 

AZ ISKOLA ÁLTAL NYÚJTOTT EGYÉB LEHETŐSÉGEK:

Változatos szakköri és szabadidős programokat (sportszakköröket, vízitábort, teljesítménytúrázást és természetjárást) kínálunk. Tanulóink kiegészítő képzéseken (ECDL-, motorfűrészkezelő-tanfolyam) vehetnek részt. Kiterjedt nemzetközi kapcsolataink révén (Anglia, Ausztria, Németország, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna) kötészeti versenyeken vesznek részt diákjaink. Sajátos nevelési igényű és részképesség-zavarokkal rendelkező tanulóink esélyegyenlőségére külön gondot fordítunk, gyógypedagógus bevonásával biztosítjuk fejlesztésüket.

 

Kollégium:

Kollégiumunk épületét 1973-ban adták át, majd harminc évre rá, 2003-ban elkészült a tetőtér beépítése. Az épület földszintjén jelenleg tantermek vannak, melyekben a délutáni tanulószobai és csoportfoglalkozások folynak. Minden vidéki diákunknak kollégiumi elhelyezést biztosítunk. 4-5 ágyas szo­bákkal, klubbal, informatikai teremmel, büfével, kiskonyhával és könyvtárral várjuk a tanulókat. Az elhelyezés ingyenes, fizetni csak a napi háromszori étkezést kell.