Tanáraink
Tanár neve Beosztása Tanított tantárgy(ak)
Hodvogner Csaba igazgató testnevelés 
Spaits Sándor oktatási igazgatóhelyettes informatika
Samu László szakmai igazgatóhelyettes

tanár, gyakorlati oktatás – vezető
Erdészeti állattan
Erdészeti növénytan
Erdőhasználattan
Keszei Andrea nevelési igazgatóhelyettes biológia és egészségtan
Tánczos György
intézményegység-vezető
kollégiumvezető
 
Németh Csaba
Műszaki vezető
Óraadó tanár
Növényismeret és -kezelés
Növényismeret és -kezelés gyakorlat
Abért-Tihanyi Andrea    
Ágoston Edit óraadó tanár angol
Balogh Csaba óraadó tanár fizika
Béky Eszter óraadó tanár vállalkozástan
Bánó Mátyás tanár Növénytan, Termesztési alapismeretek, Termesztési alapismeretek gyakorlat, Kertfenntartás, Kertfenntartás gyakorlat, Növényismeret gyakorlat, Golfpálya fenntartás, Kerttechnika, Geodézia, Kerttörténet, Temetőkertészet, Temetőkertészet gyakorlat, Kerttervezés, Kerttervezés gyakorlat
Botos Andrea tanár
osztályfőnök 13Vi, 14Vi
virágkötészet elmélet, virágkötészet gyakorlat, tervkészítés, térberendezés
Bögöti Gábor tanár, erdészeti, vadgazdálkodási munkaközösség vezető vadászati állattan, vadászattan, vállalkozási és szervezési ismeretek, erdészeti és vadgazdálkodási gyakorlat
Büki Zoltán kollégiumi nevelőtanár
óraadó tanár
osztályfőnök 12. S
felnőttképzési felelős

 

Dr. Danka Lajos PhD. tanár
Vállalkozástan
Virágkereskedelem
Virágeladás
Áruforgalom
Foglalkoztatás II
Munkavállalói ismeretek
Szakmai számítások
Divós-Bertók Edina Mária középiskolai tanár
osztályfőnök, 10. EV
humán munkaközösség-vezető
német nyelv
foglalkoztatás (német)
történelem-társadalomismeret
etika
Domján Péter kollégiumi nevelőtanár, csoportvezető nevelőtanár (3. tan. csop.)
óraadó szaktanár
virágkereskedelem (elmélet), marketing ismeretek (elmélet), áruforgalom elemzése és irányítása (elmélet)
Ekbauerné
Molnár Gabriella
tanár kémia, környezetvédelmi szaktantárgyak és gyakorlatok
Ferge Lászlóné tanár
osztályfőnök: 12.PVi
közösségi szolgálat iskolai koordinátora
magyar nyelv
irodalom
Fullár Balázs óraadó tanár történelem
Gájer Szilvia

tanár, osztályfőnök 10. KP

matematika
fizika
informatika
Gersei László    
Hende Tamás tanár
osztályfőnök 10.L
gépész munkaközösség-vezető
munkavédelmi felelős
gépész elmélet
gyakorlat
munkavédelem
Hegyiné Szávai Beatrix
óraadó tanár
terhelésélettan
Dr. Horváth Dániel óraadó tanár anatómia
Horváth Győző óraadó tanár tánc
Horváthné Farsang Ágota
óraadó tanár hulladékkezelés gyakorlat
Horváthné Mézám Rozália könyvtáros  
Kapiller Ferenc kollégiumi nevelőtanár  
Katavics András tanár Dísznövénytermesztés elméletek (lágyszárúak, növényházi dísznövények)
Dísznövénytermesztés gyakorlatok (lágyszárúak, növényházi dísznövények)
Kleéné Tóth Szilvia tanár, osztályfőnök-9.DVi német nyelv
Kocsis Zsuzsanna
óraadó tanár egészségtan
Koszogovits Mihály óraadó tanár önvédelem, küzdősport
Koszogovitsné
Kundermann Beáta
tanár, munkaközösség vezető testnevelés
gimnasztika elmélet és gyakorlat
Kovács Attila Tanár, osztályfőnök 13 EV. 14 EV. EV. Szakmai alapozó gyakorlat. 9 EV, 10 EV, 11 EV
Munkahelyi egészség és biztonság, 9 DVI, 9 EV, 9 L, 13 VI, 13 EV
Műszaki alapismeretek, 10 EV
Gépészet és automatizálás, 12 K
Műszaki ismeretek, 13K
Gépészet és automatizálás gyakorlat, 13 K
Kovács Ferenc tanár Növényismeret, parkfenntartás elmélet és gyakorlat, dísznövényismeret és kezelés, műszaki és építészeti ismeretek, vállalkozás gyakorlat
Lengyel-Kiss Katalin tanár matematika, informatika
jelenleg GYES-en
Löveiné Csáji Ilona kollégiumi nevelő, matematika tanár, kollégiumi munkaközösség vezető matematika
Maráczi Györgyné tanár angol
Markóné Németh Andrea tanár jelenleg GYES-en
Mátyás Szabolcs szaktanár, osztályfőnök 10. DVi Dísznövénytermesztés 1. gyak.
Dísznövénytermesztés 2. elm.
Dísznövénytermesztés 2. gyak.
Növénytan
Növényismeret és kezelés
Mesterházy József
óraadó tanár
vadgazdálkodástan
Molnár András
óraadó tanár
erdőrendezéstan gyakorlat
Mukics Zita tanár
osztályfőnök 9.KP
nevelési munkaközösség-vezető
magyar nyelv és irodalom
Németh Csabáné Szakoktató Virágeladás alapjai gyakorlat, Virágkereskedelem gyakorlat, Virágkötészet gyakorlat, Mikroszaporítás gyakorlat, Vállalkozási Ismeretek gyakorlat, Marketing gyakorlat, Áruforgalmi Ismeretek gyakorlat
Németh Gábor Tanár, osztályfőnök 9.L Matematika
Némethné Tóth Tímea tanár
osztályfőnök 11.DVi
német nyelv
foglalkoztatás(nyelv)
Novák Tamás óraadó tanár néptánc
Orbán Attila    
Pálmai Angéla tanár,
osztályfőnök 12. KV,
reál munkaközösség-vezető
biológia és egészségtan
kémia
laboratóriumi alapgyakorlatok
Peterdi József óraadó tanár földrajz
Pipics Lajosné óraadó tanár növényismeret gyakorlat
Posár Judit
tanár, osztályfőnök 9.EV
magyar nyelv és irodalom
Ságiné Hende Adrienn
szaktanár, munkaközösség vezető
szakmai elmélet, gyakorlat
Márkusné Sárfi Noémi nevelőtanár  
Seres Györgyi tanár virágkötészet (elmélet, gyakorlat), térberendezés (gyakorlat), növényismeret és kezelés (gyakorlat)
Simonné Tamássy Judit    
Sipos László    
Smidéliusz Kálmán    
Soós Péter munkaközösségvezető, tanár Mikroszaporítás, Termesztési ismeretek, Növényházi dísznövények termesztése, Növényismeret és kezelés
Szalay Julianna
szaktanár, osztályfőnök 11.K
Vízgazdálkodás elmélet és gyakorlat, Környezettechnika elmélet és gyakorlat, Marketing, Környezetvédelem az ipari technológiákban
Szalay Károly tanár gépész elmélet és gyakorlat
Takácsné Kovács Vera tanár történelem, német
Tóthné Kiss Anikó tanár angol
Tóthné Pintér Burus Adél óraadó tanár fejlesztő foglalkozás
Turay András
óraadó tanár
vadgazdálkodástan
Varga Enikő Erzsébet tanár matematika
Vargyas László tanár matematika, fizika
Vörösné Fábián Ágota
Kollégiumi nevelő