Tanáraink
Tanár neve Beosztása Tantárgya
Hodvogner Csaba igazgató testnevelés elmélet
testnevelés
Horváth Krisztina nevelési igazgatóhelyettes kémia
Spaits Sándor

általános igazgatóhelyettes
osztályfőnök 12. KPVi.

informatika
Tánczos György kollégiumvezető
igazgatóhelyettes
földrajz
Abért-Tihanyi Andrea tanár testnevelés
Ágoston Edit óraadó tanár angol nyelv
Bánó Mátyás tanár parkos elmélet
gyakorlat
Beretzky Imréné tanár virágkötészet elmélet
és gyakorlat
Bögöti Gábor tanár
vadász munkaközösség-vezető
osztályfőnök 13. V., 13. P.
vadász elmélet
gyakorlat
Büki Zoltán kollégiumi nevelőtanár
óraadó tanár
osztályfőnök 9. S.
matematika
fizika
informatika
Divós-Bertók Edina tanár
osztályfőnök 12.EKVVi
német nyelv, olasz nyelv
társadalomismeret és etika
Domján Péter kollégiumi nevelőtanár, óraadó áruforgalmi ismeretek, marketing
Ekbauerné
Molnár Gabriella
tanár jelenleg GYES-en
Ferge Lászlóné tanár
osztályfőnök 12.V-13.EKPVi
ifjúságvédelmi felelős
magyar nyelv
irodalom
Forgács Péter tanár
osztályfőnök 10.KP
osztályfőnöki munkaközösség-vezető
történelem
társadalomismeret és etika
Füzesi Tamás tanár kertész elmélet
gyakorlat
Gájer Szilvia tanár matematika
fizika
informatika
Hende Tamás tanár
osztályfőnök 11.VVi
gépész munkaközösség-vezető
munkavédelmi felelős
gépész elmélet
gyakorlat
Horváth Tiborné óraadó tanár kémia, biológia
Horváthné Mézám Rozália tanár
humán tárgyak munkaközösség-vezető
könyvtáros, tankönyvfelelős
 
Jánosi Flórián óraadó tanár parkos gyakorlat
Keszei Andrea tanár
osztályfőnök 9.PVi
reál tárgyak munkaközösség-vezető
biológia
földrajz
Király Edit tanár
osztályfőnök 9.L
német nyelv, történelem
Karáth Péter kollégiumi nevelőtanár  
Lengyel-Kiss Katalin tanár
osztályfőnök 14.PVi
matematika
Kleéné Tóth Szilvia tanár német
Koszogovitsné
Kundermann Beáta
tanár
osztályfőnök 11.E
testnevelés
Kovács Attila tanár vadász elmélet
gyakorlat
Kovács Ferenc tanár
osztályfőnök 13.Vi
kertész elmélet
gyakorlat
Kovács Mihály tanár
osztályfőnök 11.S
kertész elmélet
gyakorlat
Kovássy Imre óraadó tanár vadász elmélet
Löveiné Csáji Ilona kollégiumi nevelőtanár
osztályfőnök 11.L
 
Maráczi Györgyné tanár angol nyelv
Mátyás Szabolcs tanár
osztályfőnök 13.S
kertész elmélet és gyakorlat
Mesterházy József óraadó tanár vadász elmélet
Mukics Zita tanár
osztályfőnök 10.VVi
ifjúságvédelmi felelős
magyar nyelv, irodalom, tanulásmódszertan
Nagy László óraadó tanár kertész elmélet
Nagyné Fülöp Zsuzsanna óraadó tanár ének
Németh Gábor tanár
osztályfőnök 10.L
matematika 
Németh László tanár kertész gyakorlat
Némethné Tóth Tímea tanár német nyelv
Orbán Attila óraadó tanár testnevelés
Pálmai Angéla tanár 
osztályfőnök 9.KV
környezetvédelem elmélet,
gyakorlat, kémia, biológia
Polczer Szilvia tanár virágkötészet elmélet és gyakorlat
Posár Judit tanár
osztályfőnök 10.S
magyar nyelv
irodalom
Rába József óraadó tanár parkos elmélet
Ságiné Hende Adrienn tanár
környezetvédelmi munkaközösség-vezető
környezetvédelem elmélet,
gyakorlat 
Márkusné Sárfi Noémi kollégiumi nevelőtanár  
Saly Rita óraadó tanár rajz
Seres Györgyi tanár jelenleg GYES-en
Simonné Tamássy Judit kollégiumi nevelőtanár
óraadó tanár
osztályfőnök 12.L
német nyelv, testnevelés
Smidéliusz Kálmán tanár magyar nyelv
irodalom
Soós Istvánné óraadó tanár fizika, informatika
Soós Péter tanár
osztályfőnök 12.S
kertész munkaközösség-vezető
kertész elmélet
gyakorlat
Szalay Julianna tanár
osztályfőnök 13.K
környezetvédelem elmélet
gyakorlat
Szalay Károly tanár gépész elmélet és gyakorlat
Takácsné Kovács Vera tanár
osztályfőnök 11.KP
német nyelv
történelem
Tóth József dr. óraadó tanár kertész elmélet
Tóthné Kiss Anikó tanár angol nyelv
Turay András óraadó tanár vadász elmélet
Varga Katalin tanár jelenleg GYES-en
Vargáné Kermann Zsuzsanna óraadó tanár virágkötészet gyakorlat
Vörösné Fábián Ágota kollégiumi nevelőtanár