Spaits Sándor
Iskolai végzettség(ek):
PATE-MTK okleveles agrármérnök
KKMF általános informatikus
NYME-FMK agrármérnök-tanár
PE-MIK okleveles informatika szakos tanár
BME közoktatási vezető
Beosztás: oktatási igazgatóhelyettes
Tanított tantárgy(ak): informatika
Szakkörök: túra
Tanórán kívüli foglalkozások: kosárlabda
Munkaközösség: reál
Iskolai elérhetőség: 06-94/512-429
Személyes elérhetőség: ss.hermanisk@gmail.com
Fogadóóra: hétfő 11:30-12:15