Iskolai végzettség(ek):
okl. környezetmérnök (EFE, Sopron)
mérnöktanár (EFE, Sopron)
gyakorlatvezető mentortanár (NymE-SEK, Szombathely, 2015)
Beosztás: szaktanár, munkaközösség vezető
Tanított tantárgy(ak): szakmai elmélet, gyakorlat
Szakkörök:  
Tanórán kívüli foglalkozások: környezetvédelem-vízgazdálkodás érettségi felkészítés
Munkaközösség: környezetvédelem-vízgazdálkodás
Iskolai elérhetőség: 06-94/512-424 (tanári)
Személyes elérhetőség: sha.hermanisk@gmail.com
Fogadóóra: csütörtök 8:45-9:30