A szarvas így szólt: "Az Embernek megvan mindene. Több kívánsága nem lesz." Ám a bagoly azt mondta: "Nem így van. Tátongó lyukat láttam az Emberben. Csillapíthatatlan sóvárgást. Ettől szomorú, ezért akar még többet. Megy tovább, és elveszi, amit megkíván… Míg a Világ egyszer azt nem mondja: "Nem vagyok többé, nem maradt mit adnom."

Apocalypto c. film

Mást sem hallani manapság, mint fenntartható fejlődés, megújuló energiák, környezettudatosság, öko-gazdálkodás. Meglehetősen felkapott és divatos lett a „tegyünk rendet a bolygónkon, ha már eddig nem tettük” dolog, de vajon ki az, aki ebben tanácsot tud adni?

Aki ki tudja számolni, mennyi energiát termel egy szélerőmű, mennyi hulladék keletkezik a paksi atomerőmű működése közben, és van rá ötlete, hogy azzal mit is kezdjünk?

Aki meg tudja mérni a víz tisztaságát, és tudja, mit kell tenni, ha az nem megfelelő?

 • Ha szereted az élővilágot, nálunk  madarászkodhatsz, békát menthetsz, denevért foghatsz, bejárhatod a nemzeti parkok legeldugottabb területeit is…
 • Ha egy fenntartható és egészséges környezetet szeretnél látni magad körül, nálunk sok időt tölthetsz a természetben, megvizsgálhatod a kutad vízminőségét…
 • Ha tudod, hogy a túlélésünk egyetlen útja a megelőzés, nálunk olyan üzemekbe juthatsz el, amit mások csak hírből ismernek, és zöld szervezetek munkájába is bekapcsolódhatsz…

Környezetvédelmi képzés a Hermanban:

 • a szakképzés tárgyi feltételei iskolánkban jóval az országos átlag felettiek.
 • megfelelően felszerelt, szertárral kiegészített környezetvédelmi laboratóriummal rendelkezünk.
 • a szakmai gyakorlatokon folyó színvonalas munkát a világbanki eszközbeszerzéseknek és a szakképzési eszközfejlesztési pályázatoknak köszönhetően több milliós műszer- és eszközparkkal felszerelt műszerszoba teszi lehetővé.

 
Szakmacsoport: Környezetvédelem-vízgazdálkodás

A szakképesítés azonosító száma: 54 850 01

A szakképesítés megnevezése: Környezetvédelmi technikus

A képzési idő: 4+1 év

Elmélet és gyakorlat aránya: 60% és 40%

 

A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a környezetvédelmi technikus szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok maradéktalan végrehajtására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek típusoknak megfelelő elsajátításán keresztül valósítható meg.

A szakképesítés szakmai követelményei:

Ipari, mezőgazdasági termelő egységekben vagy a szolgáltatás területén (gazdálkodó szervezeteknél):

 • a gyártástechnológia,
 • szennyező anyagok,
 • a vízszennyezés, a levegőszennyezés csökkentése és a hulladékok kezelése,
 • analitikai vizsgálatok,
 • kibocsátások mérése
 • műszaki szabványok,
 • környezetvédelmi ellenőrző vizsgálatok
 • termelési folyamatok elemzése
 • anyagmérlegek készítése
 • kárelhárítási tervek
 • hatósági előírások
 • munka-, tűz-, biztonságtechnikai-, környezetvédelmi előírások

Önkormányzati munkakörben:

 • környezetvédelmi adatok, előírások, határozatok,
 • a környezetvédelmi szabályozás, az érvényes jogszabályok ismerete,
 • a települési közszolgáltatások helyzetének vizsgálata környezetvédelmi szempontból,
 • a vállalkozási és szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó önkormányzati engedélyek,
 • hatásvizsgálatok, tervezési munkák,
 • kapcsolattartás és együttműködés a környezet- és természetvédelmi, vízügyi és egyéb hatóságokkal, részvétel a hatósági eljárásokban, jelentések, beszámolók készítése.

Oktatott tantárgyak–szakmai elmélet:

 • szakmai orientáció,
 • környezetvédelem,    
 • természetvédelem,    
 • műszaki ismeretek,
 • gépészet és automatizálás,
 • hidrológia,hidraulika, 
 • környezettechnika,
 • technológiák környezetterhelése,        
 • hulladékkezelés,
 • marketing,
 • munkavédelem,
 • jogi és szakigazgatási ismeretek,
 • jogi ismeretek a hulladékgazdálkodásban,
 • bírságszámítás,
 • környezetvédelem az ipari technológiákban.

Oktatott tantárgyak – szakmai gyakorlat:

 • szakmai orientáció,
 • környezetvédelem,
 • környezettechnika,
 • földméréstan,
 • műszaki dokumentáció,
 • gépészet és automatizálás,
 • hulladékanalízis.

A munkaerőpiac igényeinek megfelelő,  kompetencia alapú, gyakorlatorientált, moduláris felépítésű képzést nyújtunk, korszerű tananyagtartalommal. A környezetvédelem és a vízgazdálkodás a jövő fontos szakterületei, azonban már ma is komoly keresleti tényezőt jelentenek a munkaerőpiacon. Olyan, folyamatosan felértékelődő feladatok jelentkeznek sorra, amelyek megkövetelik a felkészült szakemberek képzését.

 

A környezetvédelmi szak története

1980-as évek vége

Az ökológiai szemléletű oktatás megjelenése kertész és vadgazdálkodási képzéseinkben, majd önálló tantárgy lett a munka- és környezetvédelem, ember és környezet, környezet- és természetvédelem.

1991. január

Elkészítettük a középfokú környezetvédelmi szakemberképzés tervezetét (4 éves szakközépiskolai képzés). A szakmailag illetékes minisztérium javaslatára kidolgozta iskolánk az 5 éves technikusképzés szakmai anyagát is.

1992

Pályázatunk az "Emberi Erőforrás Fejlesztése Világbanki Ifjúsági Szakképzési Program" környezetvédelmi szakirányára.

1992 tavasz

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási Bizottsága meghallgatta iskolánk szakindítási érveit, majd a közgyűlés jóváhagyta kérelmünket.

1993

Bekapcsolódtunk a környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport munkájába követő iskolaként.

1993. szeptember 1-én indult el 37 fővel az első környezetvédelmi technikus osztály iskolánkban.

1994

Nyertünk az ún. világbanki pályázaton, s így teljes jogú szakmacsoportos taggá váltunk.

1996-ig

Folyamatosan érkeztek iskolánkba az oktatástechnikai, az informatikai eszközök továbbá a szakmai képzést segítő műszerek, eszközök és berendezések. Rendszeresen részt vettünk a szaktárca és háttérintézmény (KGI) által kiadott szakmai csoportok munkájában, fejlesztő tevékenységében.

1995

Együttműködési megállapodást kötöttünk az egykori Soproni Egyetemmel, a jelenlegi Nyugat-Magyarországi Egyetemmel. A megállapodás értelmében az egyetemen tanuló környezetvédelmi mérnök-tanár szakos hallgatók gyakorló iskolája lettünk.

1996

Az előző év decemberében Szombathely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Bizottsága döntött arról, hogy iskolánk is bekapcsolódhat a helyi környezetvédelmi vizsgálatok elvégzésébe. Ennek során részt vettünk az ásott kutak talajvíz-minőségének megállapításában és több ütemben a város zajterhelésének, zajvédelmi problémáinak felmérésében. Ez utóbbi munkálatok 1998 végéig tartottak.

1999

Középfokú szakmai végzettséget adó környezetvédelmi szakelőadó képzés indult el, a felnőttképzés keretében.

2001

Környezetvédelmi technikus képzés eddigi mezőgazdasági leágazása mellett – új szakirányú képzésként – indult a természetvédelmi technikus szakképzés.

2002

Együttműködési megállapodás alapján a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola biológia-környezetvédelem, valamint bármely természettudományos tárgy-környezetvédelem szakos hallgatóinak képzésében is részt veszünk, hospitálási és tanítási gyakorlatukra lehetőséget biztosítunk, mint gyakorlóiskola.

2002 novemberében nagy sikerű Országos Környezetvédelmi Szaktanári Továbbképzést (OKSZT) tartottunk, amelyen 27 iskola félszáz képviselője vett részt. Létrehoztuk a környezet- és természetvédelmi szakképzés iskolai munkáját segítő Szakmai tanácsadó Testületét.

2005

Első alkalommal szerveztük meg iskolánkban a környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek középszintű érettségi vizsgát

2007

Az Oktatási Törvény Előírásainak megfelelően létrehoztuk iskolánk Szakmai Tanácsadó Testületét. Intézményünkben önálló kezdeményezésként már 2003-ban megalakult mindhárom fő szakképzési területünkön az elméleti, és a gyakorlati szakmai munkát segítő Szakmai Tanácsadó Testület, ám az évek során tevékenységük megszakadt. Az ekkor szerzett tapasztalatainkat felhasználva alakult meg a 2006-2007-es tanévben az iskola egész szakképző tevékenységét segítő, orientáló új szakmai grémium, mely éveken át eredményesen működött.  A szakképzés nagy jelentőségű változásai azonban még inkább indokolják az iskolai szakmai elméleti és gyakorlati képzés fejlesztését, és e tevékenységünk összehangolását a megye és a régió szakmai tevékenységet folytató intézményeivel, gazdasági szervezeteivel és a szaktárcával.

Már 2007-ben megkezdtük az új típusú, moduláris rendszerű szakképzés – természetesen az iskolánk számára legmegfelelőbb-, és az új OKJ-ben szereplő szakképesítés kiválasztását, és az SZVK, valamint a Központi Program adaptálását iskolánk lehetőségeihez, személyi- és tárgyi feltételeihez.

2011

Mindezek után 2011-2012-es tanévben lezajlott szakunkon az első modulrendszerű és első hulladékgazdálkodó kimenetelű technikusminősítő vizsga, melyen 14 tanuló vehette át technikusminősítő bizonyítványát.

2012-től iskolánk elnyerte az ökoiskola címet. Az azóta is bővülő környezeti nevelési programjaink sora ehhez kíván méltó lenni. Az Ökoiskola Cím azon iskolák munkájának legmagasabb szintű állami elismerése, melyek iskolafejlesztési, pedagógiai munkája kiemelkedően magas színvonalon képviseli a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiája értékeit. Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén; az iskola működtetése terén éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy a táborok szervezése során. Az emberiség jelenlegi legnagyobb kihívása a környezeti válság.  A környezettudatosabb életvitel kialakítása a válsággal való megküzdés egyik fő eszköze. Ehhez a célkitűzéshez járulnak hozzá az ökoiskolák azzal, hogy a jövő generációk nevelése során a környezettudatosan cselekvő állam-polgár eszményképét tartják szem előtt.