Iskolai végzettség(ek):

biológia-földrajz szakos tanár BDF, Szombathely
biológia szakos középiskolai tanár JPTE, Pécs
szakvizsgázott pedagógus BME, Budapest
közoktatási vezető BME, Budapest

Beosztás: nevelési igazgatóhelyettes
Tanított tantárgy(ak): biológia és egészségtan
Szakkörök:  
Tanórán kívüli foglalkozások: versenyfelkészítés
Munkaközösség: reál, humán, nevelési
Iskolai elérhetőség: 06-94/512-429
Személyes elérhetőség: ka.hermanisk@gmail.com
Fogadóóra: kedd 8:40-9:25