Dísznövénykertész képzés

Dísznövénykertész képzésünk a legnagyobb hagyománnyal rendelkező képzés iskolánkban. Három éves képzésben faiskolai, szabadföldi, növényházi dísznövények termesztését, vállalkozási ismereteket, kertészeti alapismereteket tanítunk a szakmai órákon. 2012. tanévtől három év szakképzés után két év alatt érettségit is lehet szerezni.

Folyamatosan korszerűsödő, jól felszerelt tanüzemben és külső gyakorlóhelyeken, külföldön zajlik tanulóink gyakorlati képzése.

A tavalyi évben átadott új mikroszaporító labor teljessé teszi szakképzésünket, így ezen a területen helyben bonyolíthatjuk le gyakorlatainkat.

Jelenleg tanulóink a duális képzéshez hasonló módon gyakorlati képzésük felét külső helyen, üzemekben töltik. Ehhez nyújtanak nagy segítséget régiónkban üzemelő kertészeti cégek, melyekkel nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki. Különösen jó kapcsolatot ápolunk egy-kétnyári valamit növényházi növényeket termesztő cégekkel.

Nyugat-Dunántúl a faiskolai termesztés fellegvára Magyarországon. Szombathely környéke ezen belül is olyan koncentrált termesztő-körzetet jelent melynek fő motorja hazánk legnagyobb faiskolája a Prenor, ahol tanulóink rendszeresen részt vesznek gyakorlatokon.

A versenyszférában szerzett tapasztalatok jól hasznosíthatók bármely későbbi munkahelyen, hiszen nem csak szakmai ismeretek gyarapodnak, hanem olyan szociális készségek is, melyek a munka világában szükségesek. Diákjainkról kapott visszajelzések alapján azok a tanulók, akik részt vesznek a hat hetes Németországi gyakorlaton sokkal jobban helyt állnak a munkahelyükön.

Fontosnak tarjuk, hogy diákjaink ne csak a hazai üzemeket, hanem a nemzetközi környezetet, termesztési színvonalat is megismerhessék. Ennek érdekében szervezünk nagy sikerű utakat. Hollandiába, Németországba, Olaszországba, Szlovéniába, Ausztriába. Ezekben az országokban olyan termesztő üzemeket, kutatóintézeteket, iskolákat ismerhetnek meg tanulóink, melyeket bármely szakember irigyelhet.

Beiskolázási körzetünk elsősorban Nyugat-Dunántúli régió. Innen várjuk tanulóinkat, akiket iskola területén lévő kollégiumunkban tudunk elhelyezni szükség esetén.

Elméleti képzésünket igyekszünk naprakésszé tenni, olyan korszerű oktatástechnikai módszereket alkalmazni, melyek a szakmai tapasztalatokkal ötvözve eredményessé tehetik oktatásunkat. Fiatal, lendületes oktatói gárda munkáját nagyszerűen egészítik ki, nagy tapasztalatú, országosan elismert óraadók.

Végzett tanulók elhelyezkedési lehetőségei kertészeti cégek, faiskolák melyek Magyarországon, valamint a határon túl működnek. A kertészeti szakmákban az Unió területén az egyik legkönnyebb elhelyezkedni legyen szó akár idénymunkáról, akár hosszabb munkavállalásról.

Szakma előnye, hogy növények között dolgozunk, melyek a gondoskodást meghálálják, mellébeszélést nem tűrik. A növények alapvetően élni akarnak, így a laikusok keze között is növekednek, ha törődnek velük. A kertészt az különbözteti meg ettől, hogy ő ebből meg is tud élni. Minél jobban ismeri szakmáját, minél inkább kiismeri a növényeket, ezt annál jobban megteheti.

 


Virágkötő, virágkereskedő képzés

 

A virágkötő szakma a legfiatalabb szakmák közé tartozik. Önállóságát a kertészeti szakmacsoporton belül vívta ki egy évtizede. 2012. tanévtől három éves a képzés. A szakmai vizsga után két év alatt érettségi megszerzésére is van lehetőség.

A folyamatosan fejlődő képzés mára nem csak a kézügyességet és a kreativitást követeli meg művelőitől, hanem a vállalkozások működtetéséhez szükséges gazdasági, kereskedelmi, jogi és marketing ismeretek megfelelő használatát is. Így az iskolánkban végző tanulók olyan komplex tudás birtokában vannak mellyel, virágüzletet működtethetnek önállóan.

Tanulók a 9. évfolyamtól elméleti alapozó ismereteket gyűjtenek, és iskolai gyakorlaton vesznek részt. A 10. és 11. évfolyamon kezdődik az igazi munka: a tanműhelyben és a virágboltban megtanulják a csokorkötés, asztaldísz, fali-dísz és koszorú készítés szabályait. Majd a mindennapokhoz kapcsolva a tanultakat, a díszek megfelelő elhelyezéséről, alkalomhoz illő megjelenéséről szereznek ismereteket.

Jelentős részt képvisel a növényismeret és a virágok, zöldek kezelése a tanulmányok között. A virágkötők szakértői a színeknek, formáknak, valamint a történelemnek – már ami a virágdíszeket illeti. Ezzel a biztos anyagismerettel már a berendezői feladatok is könnyűek.

A szakma sok, újító változáson ment át. Aki jó szakember szeretne lenni a kereskedelem, az adás –vétel szabályait is kívülről fújja, alkalmazza. A gyakorlati foglalkozásokon erre sok lehetőség adódik, a vizsgán pedig számot is adnak a diákok ismereteikről.

Az ügyes virágkötő szereti a kihívásokat, és sokat dolgozik. A tanév folyamán iskolai, országos és nemzetközi szakmai versenyeken (Ho-Hu Kupa, Adventi, Keceli, Euro Skill válogató, Savaria Floriadae, Malinovó, Varasd) veszünk részt.

A Savaria Floriadae iskolánk rendhagyó nemzetközi szakmai versenye, mely a tehetséges fiataloknak nagy lehetőséget nyújt a bemutatkozásra. Iskolánk volt az első, ahol szakma szépségére, fontosságára összpontosult a figyelem a verseny által. Az idei tanévben XXlll. alkalommal kerül megrendezésre.

A gyakorlati helyekkel nagyon jó kapcsolatot tart az iskolánk. (Margaréta Virágszalon – Szombathely, Pötyi Virág – Szombathely, Virágok Háza – Oroszlány). A boltvezetők gyakorta kapcsolódnak be versenyszervezésbe, versenymunkák értékelésébe. A találkozók lehetővé teszik a szakmai információk, újdonságok továbbadását.

Iskolánk hangsúlyt helyez a nyelvi oktatásra, ezért a szakma alapvető kifejezéseit, a hétköznapi társalgás szabályait angol vagy német nyelven tanulják a diákok a szakmai évfolyamon.

A tanulmányok befejeztével a diákoknak a lehetősége van németországi szakmai gyakorlat letöltésére, mely nagyban segíti elhelyezkedésüket.

A virágüzletek nyitottak a szakmában jártas, nyelvet beszélő fiatal munkaerőre, de a gombamód szaporodó rendezvényszervező cégek is igénylik a lendületes berendező, dekoratőr szakembert. A kereskedelem területén a tanulók végzettsége biztos elhelyezkedési lehetőséget nyújt.


Parképítő-parkfenntartó technikus képzés

Parképítő-parkfenntartó technikus képzés 1.Iskolánkban 1990-es években indult el a parképítő-parkfenntartó technikus képzés. A Parképítő-parkfenntartó szakemberekre a városoknak, a zöldfelületű intézményeknek nagy szüksége van. A mai modern zöldfelületek építéséhez és fenntartásához korszerű ismeretekkel rendelkező emberekre van szükség, akik ismerik a kertépítészet anyagait, a gépeit és technológiáját. Képzésünk elsődleges célja, hogy az ehhez szükséges tudnivalókat, tanulóink elméletben és gyakorlatban egyaránt magas színvonalon sajátítsák el. 

Parképítő-parkfenntartó technikus képzés 2.

A tananyag összeállításánál figyelembe kell venni, hogy élő és holt anyaggal is egyaránt meg kell ismerkednie egy jó szakembernek. A növényismeret, a termesztő közegek, a növényápolási munkák megismerése mellett szükséges az útépítést, az öntöző-rendszerek és a kerti berendezések kivitelezésének műszaki megoldásait is megismerni.

A jó parképítő egy személyben kertész, útépítő és térberendező is. Ennek csak úgy tud megfelelni, ha esztétikai, építészeti és műszaki érzékkel, valamint biológiai tudással is rendelkezik. Mindehhez kitartó, – szorgalmas – és pontos hozzáállás kell.

Parképítő és -fenntartó technikus

Parképítő-parkfenntartó technikus képzés 3.Megnevezése: Parképítő és –fenntartó technikus
OKJ Azonosító szám: 54 581 02
Szakmacsoport: 20
Ágazati besorolás: XXXIV

A belépés feltételei:

 • életkor: 16 év
 • előképzettség: egészségügyi alkalmasság

Szakközépiskolában érettségiző és szakmai alapozó tárgyakat tanult hallgatók részére.
Az érettségit más iskolában szerzők a 12-dik évfolyamon léphetnek a szakmai képzésbe.

2011-től 2+2+1 évfolyamon történik

 • első két év – mezőgazdasági szakmai alapozó ismeretek tantárgy keretében készíti fel a tanulókat a mezőgazdasági alapismeretek tantárgy érettségi vizsgára
 • második két év – a parképítő és – fenntartó technikus képzés alapozó tantárgyait tartalmazza magasabb óraszámmal, az év érettségi vizsgával zárul
 • harmadik egy év – a szakmai képzés évfolyama /eredményes érettségi után/, melyen a tanulókat felkészítik a technikus vizsgára

Parképítő és – fenntartó technikus képzés modul vizsga tantárgyai

 • 2219-06 Vállalkozási és kereskedelmi ismeretekParképítő-parkfenntartó technikus képzés 4.
 • 2220-06 Kertészeti alapismeretek
 • 2221-06 Munkavállalói ismeretek
 • 2234-06 Növényismeret
 • 2235-06 Kerttervezés
 • 2236-06 Kertépítés
 • 2237-06 Kertfenntartás
 • 2238-06 Golfpálya-fenntartás
 • 2668-06 Temetőkertészet

Az iskola által szervezett plusz szakmai képzési lehetőségek

 • motorfűrész kezelői képesítés
 • „B” kategóriás jogosítvány
 • földmunkagép-kezelői képesítés
 • AutoCad számítógépes kerttervezés

Parképítő és – fenntartó technikus végzettséggel betölthető tevékenység

 • kerttervezés
 • kertépítés
 • kertfenntartás
 • parképítés-fenntartás
 • golfpálya-fenntartás
 • temetőkertészet

Parképítő és – fenntartó technikus munkahely lehetőségei

 • kerttervező, kertépítő, kertfenntartó önálló vállalkozó
 • magánvállalkozónál alkalmazottként – kertépítés-fenntartás, parképítés-fenntartás, golfpálya-fenntartás, temetőkertészet
 • gazdálkodó szervezetnél alkalmazottként – kertépítés-fenntartás, parképítés-fenntartás, golfpálya-fenntartás, temetőkertészet

Parképítő és – fenntartó technikus továbbtanulási lehetőségei

 • szakiránynak megfelelően – Corvinus egyetem, tájépítő mérnök
 • kertészeti szakiránynak megfelelően – Keszthelyi, Mosonmagyaróvári, Budapesti, Kecskeméti egyetem-főiskola

Parképítő és – fenntartó technikus képzés gyakorló helyei és támogató cégei

 • Herman Ottó Szki – műhely, park, labor, tanüzemParképítő-parkfenntartó technikus képzés 5.
 • Prenor – parképítő-fenntartó üzemága
 • Bokor-park
 • Büki golfpálya
 • Kovács Viktor, Kiss Tibor sírkőkészítő
 • Építőanyag kereskedők