• Történelem segédanyagok

  • Történelmi fogalomtár

   • Történelmi fogalomgyűjtemény 9. évfolyamnak – beta verzió
   • Történelmi fogalomgyűjtemény 10. évfolyamnak – beta verzió
   • Történelmi fogalomgyűjtemény 11. évfolyamnak – beta verzió
   • Történelmi fogalomgyűjtemény 12. évfolyamnak – beta verzió
  • Tájékoztatók az írásbeli és szóbeli érettségiről

   • A történelem érettségiről (minden lényeges)
   • Érettségi témakörök értelmezése középszinten (emelt szinten is)
   • Történelem kerettantervi adatok – ami érettségin kell (személyek, kronológia, fogalmak, topográfia)
   • Az esszékészítés technikája (írásbelin vagy akár feleletterv szóbelin)
   • A korábbi évek írásbeli feladatsorai az Oktatási Hivatal honlapján
   • Érettségi témakörök 1945 után (középszint)
   • A szóbeli érettségi témakörei
   • A szóbeli érettségi vizsga értékelési szempontjai
  • Érettségi témakörök vázlatai

   • Helytörténeti források gyűjteménye (címek, linkek)
   • Pannónia és Savaria az ókorban (helytörténeti témakör)
   • Vas vármegye a XVI-XVIII. században (helytörténeti témakör)
   • Vas vármegye a kiegyezéstől a trianoni békéig (helytörténeti témakör)
   • 1.2 Az athéni demokrácia kialakulása
   • 1.3 A római köztársaság válsága
   • 1.5 A kereszténység kialakulása és elterjedése
   • 1.6 A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása
   • 2.2 A nyugati és keleti kereszténység
   • 2.4 A középkori városok
   • 2.5 Az egyházi és világi kultúra a középkorban
   • 2.8 Az Oszmán Birodalom terjeszkedése
   • 3.1 A magyar nép őstörténete és vándorlása
   • 3.2 A honfoglalás és az államalapítás
   • 3.4 Társadalmi-gazdasági változások az Anjouk és Zsigmond idején
   • 3.5 A Hunyadiak
   • 4.2 Reformáció, katolikus megújulás, barokk
   • 4.3 Kontinentális abszolutizmus, parlamentáris monarchia
   • 4.4 A tudományos világkép átalakulása, felvilágosodás 
   • 5.1 A mohácsi csata és az ország három részre szakadása
   • 5.2 Az Erdélyi Fejedelemség virágkora
   • 5.4 Magyarország a XVIII. századi Habsburg Birodalomban
   • 5.5 Művelődés, egyházak, iskolák Magyarországon a XVI-XVIII. században
   • 6.1 A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata
   • 6.5 Nagyhatalmak, katonai-politikai szövetségek
   • 6.6 Tudományos, technikai felfedezések, újítások és következményeik
   • 7.1 A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései
   • 7.2 A reformkori művelődés, kultúra
   • 7.4 Az 1848-49-es szabadságharc
   • 7.5 A kiegyezés előzményei és megszületése
   • 7.7 Az életmód, a tudományos és művészeti élet fejlődése
   • 8.1 Az első világháború jellege és jellemzői, a Párizs-környéki békék
   • 8.5 A nemzetiszocializmus hatalomra jutása és működési mechanizmusa
   • 10.4 Az 1956-os forradalom és szabadságharc
   • 11.5 A globális világ kihívásai és ellentmondásai (vázlat a 12.-eseknek)
   • 12.1 Alapvető állampolgári ismeretek: Jogok és kötelességek, jogegyenlőség(vázlat 12.-eseknek)
  • Újabb érettségi témakörök

   • 2.1 A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői
   • 5.3 A Rákóczi-szabadságharc
   • 6.4 Az ipari forradalom és következményei
   • 12.5 Magyarországi társadalom változásai a XX. század második felében (vázlat a 12.-eseknek)
  • Érettségi témakörök témazáróinak összefoglalói (12.-eseknek)

   • Érettségi témakörök 1490-ig (összefoglalás)
   • Érettségi témakörök 1490-1914 (összefoglalás)
 • Egyéb

  • Az aquincumi víziorgona hangjai dór és phrüg hangnemben