HERMAN OTTÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

“A természetközeli szakmák iskolája”

Cím: 9700 Szombathely, Ernuszt Kelemen u. 1.
Vezető: Hodvogner Csaba igazgató
OM azonosító: 036757
Telefon: 94/512-423
E-mail: mail.hermanisk@gmail.com
Honlap: www.hermanszombathely.hu
Facebook: https://www.facebook.com/hermanszombathely/
Pályaválasztási felelős: Büki Zoltán

Feladatellátási hely kódja: 001

Szakgimnáziumi osztályok a 2019/2020-as tanévre

Ágazat

Szakmacsoport

Képzési

idő

Írásbeli felvételi

Szóbeli felvételi

Eü. alkalmasság

Szakmai kimenet

KÓD

Feladatellátási hely kódja

Felvehető létszám

XXXIV.
Kertészet és parképítés

20.
Mezőgazdaság

5

nincs

nincs

van

Parképítő és fenntartó technikus

0010

001

20 fő

XXXII.
Erdészet és vadgazdálkodás

20.
Mezőgazdaság

5

nincs

nincs

van

Vadgazdálkodási technikus

0011

001

34 fő

XXIII.
Környezetvédelem

14.
Környezetvédelem

5

nincs

nincs

van

Környezetvédelmi technikus

0012

001

40 fő

XXXVII.
Sport

3.
Oktatás

5

nincs

nincs

van

Sportedző (a sportág megjelölésével)

0013

001

26 fő

XLI.
Vízügy

23.
Vízügy

5

nincs

nincs

van

Víziközmű technikus

0018

001

16 fő

 

Szakközépiskolai osztályok a 2019/2020-as tanévre

Ágazat

Szakmacsoport

Képzési

idő

Írásbeli felvételi

Szóbeli felvételi

Eü. alkalmasság

Szakmai kimenet

KÓD

Feladatellátási hely kódja

Felvehető létszám

XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás

20.
Mezőgazdaság

3+2

nincs

nincs

van

Erdészeti szakmunkás

0017

001

16 fő

XXXIV.
Kertészet és parképítés

20.
Mezőgazdaság

3+2

nincs

nincs

van

Dísznövénykertész

0014

001

33 fő

XXXIV.
Kertészet és parképítés

20.
Mezőgazdaság

3+2

nincs

nincs

van

Kertész

0015

001

33 fő

XXVI.
Kereskedelem

20.
Mezőgazdaság

3+2

nincs

nincs

van

Virágkötő és virágkereskedő

0016

001

33 fő

XLI:
Vízügy

23.
Vízügy

3+2

nincs

nincs

van

Vízügyi szakmunkás

0019

001

16 fő

 

Képzési formák részletesebb leírása

SZAKGIMNÁZIUM

MEZŐGAZDASÁGI SZAKMACSOPORT

Parképítő és fenntartó technikus

Összesen: 4+1 év, ebből a technikus évfolyam 1 év.

A képzés célja: kerttervezés számítógépen, AutoCad-del. Enteriőrökkel, lakó- és üdülőkörzeti zöldfelületekkel, magán- és közintézményi kertekkel, parkokkal kapcsolatos kivitelezési, fenntartási, szakigazgatási feladatok megismertetése. Temetőkertek, sport- és üdülőkertek kialakítása és gondozása. Külföldön is piacképes szakma.

Vadgazdálkodási technikus

Összesen: 4+1 év, ebből a technikus évfolyam 1 év.

Oktatásunk célja olyan szakemberek képzése, akik a legkorszerűbb ismeretekre alapozva képesek komplex szemlélettel ellátni az vadvédelmi, valamint az vadgazdálkodási feladatokat. Tervezési, műszaki, vezetési, jogi ismeretek birtokában tanulóink képesek lesznek a munkafolyamatok teljes áttekintésére, irányítására, ellenőrzésére.

KÖRNYEZETVÉDELEM SZAKMACSOPORT

Környezetvédelmi technikus

Összesen: 4+1 év, ebből technikus évfolyam 1 év.

Napjaink egyik legfontosabb feladata a környezetvédelem. Célunk olyan szakemberek képzése, akik korszerű, alkalmazott természettudományos, ökológiai, műszaki és gazdasági ismeretekkel rendelkeznek. Végzett tanulóink képesek a környezetkárosító hatásokat megelőzni és elhárítani, munkájukban mindig elkötelezetten, felelősségteljesen, magabiztosan és megfontoltan járnak el. Tisztában vannak a víz-, talaj- és levegőtisztaság-védelemmel, a zaj- és rezgésvédelemmel és a hulladékgazdálkodással összefüggő feladatokkal. Tevékenységüket önállóan vagy mérnöki irányítással a környezetvédelmi hatóságok, az ipari és mezőgazdasági üzemek, vagy települési önkormányzatok alkalmazásában végzik.

OKTATÁS SZAKMACSOPORT

Sportedző (a sportág megjelölésével)

Összesen: 4 év.

Az Illés Béla Labdarúgó Akadémia fiú és a Haladás-Viktória leány tanulói sport ágazati szakgimnáziumi kerettanterv szerint tanulnak. Ezekben az osztályokban a labdarúgás tehetséggondozásának közoktatási feladatait teremtjük meg. Sportolóink számára délelőtt, az óratervben meghatározott óraszámban biztosítjuk az edzésidőt, délután és hétvégén pedig ehhez igazítjuk a tanulószobát és a szabadidős programokat.

VÍZÜGY SZAKMACSOPORT

Víziközmű technikus

Összesen: 4+1 év, ebből a technikus évfolyam 1 év.

A víziközmű technikusok megismerkednek a vízkivétel, víznyerés módszereivel, a víztisztítás módjaival, települések vízellátási rendszereivel, a fürdők létesítésének és üzemeltetésének feladataival, az elhasznált vizek szervezett összegyűjtésének lehetőségeivel, az összegyűjtött szennyvíz kezelésének, megtisztításának módjaival, rendszerével.

SZAKKÖZÉPISKOLA

MEZŐGAZDASÁG SZAKMACSOPORT

Dísznövénykertész

Összesen: 3+2 év, ebből érettségire felkészítő 2 év. Hiányszakma, ösztöndíjra jogosít.

A képzés célja: dísznövények megismerése, termesztéstechnológiájuk elsajátítása. A gyakorlatok az iskola tanüzemében, valamint külső cégeknél, németországi üzemekben zajlanak, melyek során szaporítják, nevelik a növényeket, üzemeltetik a kertészetben használt gépeket, eszközöket.

Virágkötő és virágkereskedő

Összesen: 3+2 év, ebből érettségire felkészítő 2 év.

Képzés célja: komplex tudást ad, amivel a végzett tanulók virágüzletekben helyezkedhetnek el, vagy önállóan működtethetik vállalkozásaikat. Feladatuk a virágok, növényi részek speciális elrendezésével funkcionális és esztétikai értékekkel bíró kompozíciók létrehozása.

Erdészeti szakmunkás

Összesen: 3+2 év, ebből érettségire felkészítő 2 év.

A képzés célja: az erdő- és vadgazdálkodás számára olyan megfelelő biológiai ismeretekkel, széleskörű műszaki és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek biztosítása, akik az erdő- és vadgazdálkodás során előforduló, technikusi képzettséget nem igénylő valamennyi feladatot, munkafolyamatot képesek önállóan elvégezni.

Kertész

Összesen: 3+2 év, ebből érettségire felkészítő 2 év.

A képzés célja: tanulók megtanulják az általuk termelt növények piaci előkészítését, értékesítését. Elsajátítsák a gyümölcstermesztési, szőlőtermesztési, zöldségtermesztési, fűszernövény-termesztési és gyógynövény-termesztési ismereteket.

VÍZÜGY SZAKMACSOPORT

Vízügyi szakmunkás

Összesen: 3+2 év, ebből érettségire felkészítő 2 év.

A képzés célja: A Vízügyi szakmunkás szakképesítéssel rendelkező személy szakképesítése tekintetében megnevezve Vízügyi szakmunkás a szakmai ismereteinek megfelelő, az alábbiakban felsorolt tevékenységeket a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső szervezeti rendjének megfelelő irányítással, vagy önállóan végzi el.

 • vízállást észlelni, jelenteni
  vízmércéket karbantartani
  hidrometeorológiai állomás adatait jelenteni
  hidrometriai mérésekben közreműködni
  torkolati, vízkivételi műtárgyakat üzemeltetni, karbantartani
  árvízvédelmi töltéseket és előtereiket karbantartani
  árvízvédekezésben közreműködni, segédőröket irányítani
  vízkormányzó műtárgyakat üzemeltetni, karbantartani
  belvíz elvezető csatornákat karbantartani
  belvízvédekezésben részt venni, védmű kiépítést irányítani
  vízminőséget ellenőrizni, jelenteni
  vízminőségi kárelhárítási tevékenységet végezni
  gondoskodni a kárelhárítási anyagok, hulladékok szakszerű gyűjtéséről

VALAMENNYI SZAKKÖZÉPISKOLÁT VÉGZETT TANULÓ 2 ÉV ALATT ÉRETTSÉGI VIZSGÁT SZEREZHET.


A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Szakgimnázium

Felvételi vizsgát nem tartunk. A felvételre kerülő tanulók rangsorát az 5-7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatok – a matematika, a magyar nyelv és irodalom, a történelem, az idegen nyelv és a biológia tárgyak – figyelembevételével állapítjuk meg.

Labdarúgás

A labdarúgó osztályba jelentkezőknél az Illés Béla Labdarúgó Akadémia és a Haladás-Viktória Egyesület szakmai javaslatát vesszük figyelembe.

Szakközépiskola

Felvételi vizsgát nem tartunk. A felvételre kerülő tanulók rangsorát az 5-7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatok – matematika, a magyar nyelv és irodalom, a történelem, az idegen nyelv és a biológia tárgyak – figyelembevételével állapítjuk meg.


Az iskola által nyújtott egyéb lehetőségek

Változatos szakköri és szabadidős programokat (sportszakköröket, vízitábort, teljesítménytúrázást és természetjárást) kínálunk. Tanulóink kiegészítő képzéseken (ECDL-, motorfűrész-kezelő tanfolyam, …) vehetnek részt. Kiterjedt nemzetközi kapcsolataink révén (Anglia, Ausztria, Németország, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna) kötészeti versenyeken vesznek részt diákjaink. Sajátos nevelési igényű és részképesség-zavarokkal rendelkező tanulóink esélyegyenlőségére külön gondot fordítunk, gyógypedagógus bevonásával biztosítjuk fejlesztésüket.

KOLLÉGIUM

Kollégiumunk épületét 1973-ban adták át, majd harminc évre rá, 2003-ban elkészült a tetőtér beépítése. Az épület földszintjén jelenleg tantermek vannak, melyekben a délutáni tanulószobai és csoportfoglalkozások folynak. Minden kilencedikes vidéki diákunknak kollégiumi elhelyezést biztosítunk. 4-5 ágyas szobákkal, klubbal, informatikai teremmel, wifi-vel, büfével, kiskonyhával és konditeremmel várjuk a tanulókat. Az elhelyezés ingyenes, fizetni csak az étkezést kell.

EGYÉB, AZ ELŐZŐ KATEGÓRIÁKBA NEM ILLESZKEDŐ INFORMÁCIÓ

Szakképző évfolyamokon lehetőség van tanulószerződés kötésére, amiért havi fizetés jár. Dísznövénykertész tanulóink tanulmányi eredményük alapján Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjban részesülnek. Alapítványunk, a Herman Ottó-s Diákokért Alapítvány jutalmazza a tehetséges, az iskolai élet valamely területén kiemelkedőt nyújtó tanulókat, támogatja a rászoruló és arra érdemes diákokat bizonyos, tanulmányaikhoz kötődő költségeik (nyelvvizsgadíj, KRESZ-vizsga, tanulmányút díja stb.) átvállalásával.