VÍZÜGYI TECHNIKUS – 5 ÉVES KÉPZÉS

 

Elhelyezkedési lehetőségek:

· Vízügyi igazgatóságok szakaszmérnökségei

· Fürdők

· Vízművek

· Szennyvíztisztító-művek

· Üzemek (ipar, mezgazdaság)

 

A szakképzettséggel rendelkező:

· a felügyelete alá tartozó területen részt vesz a vízgazdálkodási, ár- és belvízvédelmi létesítmények tervezésében, engedélyezésében, üzemeltetésében;

· irányítja az ár- és belvízvédelmi munkákat, elöntött területeken kárfelmérést végez és koordinálja a károk helyreállítását;

· ellenőrzi a vízminőséget, gondoskodik a megfelelő hulladék- és szennyvízkezelésről;

· ismeri a szennyvíztisztítás felépítését és technológiai lépéseit;

· alkalmazza környezettudatos szemléletet a szennyvíz környezetbe való kibocsátás vonatkozásában;

· megismeri az árvizek, belvizek keletkezési okait, a védekezési módszereket, védekezési teendőket;

· a felügyelete alá tartozó területen részt vesz a vízgazdálkodási, ár- és belvízvédelmi létesítmények tervezésében, engedélyezésében, üzemeltetésében.

 

A vizek minőségének védelme, a vízkészletetekkel való felelős gazdálkodás, a vizek hasznosítása, elosztása és megőrzése a jövő generációi számára korunk kiemelkedően fontos feladata.

 

VÍZÜGYI MUNKATÁRS – 3 ÉVES KÉPZÉS

A szakképzettséggel rendelkező

· megismeri Magyarország vízrajzát;

· jártasságot szerez a víz alapvető fizikai, kémiai, biológiai, toxikológiai környezetkémiai laboratóriumi vizsgálatokban;

· megismeri az árvizek, belvizek keletkezési okait, a védekezési módszereket, védekezési teendőket;

· dokumentálja és végrehajtja a vízrajzi, hidrometeorológiai méréseket, megismeri az árvízvédekezési segédszerkezetek építését, belvízvédekezési teendőket, vízminőségi kárelhárítás alkalmazott módszereit;

· megismeri a vízi munkálatoknál használatos gépeket, berendezéseket, szivattyúkat, az alapvető kezelési szabályokat, gépészeti szereléseket.