SPORTEDZŐ (a sportág megjelölésével) -SPORTSZERVEZŐ – 5 ÉVES KÉPZÉS

Sport ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

A sportedző-sportszervező szakember célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait. Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket. Felméri sportolói állóképességét, technikai tudását, valamint edzéstervet készít, irányítja annak végrehajtását. Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve edzőtáborokat szervez. Megszervezi és koordinálja a rábízott sportolók felkészítésében együttműködő szakemberek tevékenységét (sportorvos, pszichológus stb.). Részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet szervező egység/intézmény munkájában.

A szakképesítéssel rendelkező:

· a választott sportág mozgásformáit szakszerűen bemutatni, elemezni, eredményesen oktatni

· a sportági mozgástechnikák végrehajtásakor előforduló hibákat felismerni, javítani

· a sportolók képességeit és erőnlétét szakszerűen felmérni, értékelni

· az életkori sajátosságok, valamint az egyéni adottságok figyelembevételével tanítványai sportág-specifikus felkészítését, versenyzését megtervezni és irányítani

· a sportolók teljesítményét értékelni, a versenyzők kiválasztását elvégezni

· a tehetséggondozás korszerű elveit és módszereit alkalmazni

· különböző ciklusú edzésterveket készíteni

· a munkájában résztvevő segédedzők tevékenységét irányítani

· sporteseményeket, mérkőzéseket, versenyeket, táborokat szervezni

· a munkakörével együtt járó szervezési, pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat ellátni

· az egészséges életmódot népszerűsíteni, a rendszeres testedzés és sportolás jelentőségét kiemelni az egészség megalapozásában, megszilárdításában

· sportágában szabadidős tevékenységeket szervezni, vezetni

· a tevékenységgel kapcsolatos ártalmakat felismerni, megelőzni a lehetőségekhez képest

· szükség esetén szakszerű segítséget- és elsősegélyt nyújtani