KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS – 5 ÉVES KÉPZÉS

Választható szakmairányok: természetvédelem szakmairány; hulladékhasznosító-, feldolgozó szakmairány; környezetvédelem szakmairány; igazgatás szakmairány.

Elhelyezkedési lehetőségek:

Az üzemi (ipari, mezőgazdasági) környezetvédelmi megbízott

· Közreműködik a környezetbarát eljárások kidolgozásában és bevezetésében, beleértve ebbe az egyes technológiák során keletkező hulladékok szabályszerű elhelyezését, értékesítését, újrahasznosítását és környezetbarát termékek előállítását.

· Állást foglal minden olyan döntésnél, ami a káros anyagok keletkezése szempontjából fontos lehet.

· További feladata, hogy felügyelje az aktuális környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő működést. Ennek érdekében meghatározott időközönként ellenőrzi az üzemrészeket, meghatározza a káros anyagok keletkezésének és kibocsátásának mértékét, tájékoztatja az illetékeseket a környezetvédelmi hiányosságokról, és javaslatokat tesz azok kiküszöbölésére, kapcsolatot tart a környezet és természetvédelmi hatóságokkal, munkavédelmi szervezetekkel.

 

A hulladék-kezeléssel foglalkozó cég üzemi megbízottjának egyik legfontosabb feladata

· A hulladékkezelő, hulladékhasznosító berendezések üzemeltetésének ellenőrzése.

· Támogatnia kell a hulladékok keletkezését csökkentő környezetbarát technológiák kidolgozását és alkalmazását.

· Keresnie kell a hulladékok szabályszerű értékesítésének lehetőségeit.

 

A megfelelő ismeretekkel rendelkező technikusokra a hatóságok is igényt tartanak (Kormányhivatalok Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályai, szakhatóságok).

További foglalkoztatási lehetőségeket kínálnak a mérnöki irodák, kutató- és fejlesztőintézetek.

Önkormányzati munkakörben feladatuk a település területén lévő gazdálkodó szervezetekre vonatkozó környezetvédelmi mérési adatok figyelemmel kísérése, nyilvántartása, közreműködés a település környezetvédelemmel kapcsolatos feladatainak irányításában.