Kedves Diákok!

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) határozata értelmében szakgimnáziumban, szakközépiskolában a szakképesítés megszerzésére irányuló, iskolai rendszerű képzést lezáró komplex szakmai vizsgákat a 2019/2020. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában a külön rendeletben foglaltaknak megfelelően kell megszervezni és lebonyolítani.

Vizsgára csak az bocsátható, aki teljesítette a minimum tanulmányi követelményeket és az utolsó évfolyamra meghatározott gyakorlati követelmények legalább 60%-át teljesítette.

Az a tanuló, aki nem teljesítette a meghatározott gyakorlati követelmények 60%-át, nem bocsátható vizsgára. A tanuló vizsgára történő felkészítése érdekében a gyakorlati képzést folytató szervezet az elmaradt tanulmányi követelmények teljesítése figyelembevételével a 2020. augusztus 24. – október 2. közötti időszakban köteles számára gyakorlati képzést szervezni. Ezen a tanuló részvétele kötelező. Ebben az esetben a 2020/2021. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában kell vizsgalehetőséget biztosítani, amely nem tekintendő javító-, pótlóvizsgának.

Amennyiben a tanuló vizsgára bocsátható, abban az esetben sem kötelezhető arra, hogy részt vegyen a vizsgán.

Annak a tanulónak, aki a veszélyhelyzetre tekintettel valamely vizsgatevékenységen nem vesz részt, hiányzását igazoltnak kell tekinteni.

Ebben az esetben a tanuló számára a 2020/2021. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában kötelező biztosítani vizsgalehetőséget. Mindez ugyancsak nem tekintendő javító-, pótlóvizsgának.

A vizsgára bocsátás feltételeként előírt egyéb feltételek teljesítését igazoló okirat (például a nyelvvizsga-bizonyítvány, valamint vezetői engedély) bemutatása nem kötelező, sikeres vizsga esetén a bizonyítványt ezeknek a hiányában is ki kell állítani.

A komplex szakmai vizsga csak írásbeli és gyakorlati vizsgatevékenységből áll, szóbeli vizsgatevékenység nem kerül megszervezésre.

Ha a vizsga egyébként szóbeli vizsgatevékenységet is tartalmaz, a vizsga végeredményét a szóbeli vizsgatevékenység eredménye nélkül kell a megengedett vizsgatevékenységek egymáshoz viszonyított súlyozásának megfelelően megállapítani.

Az írásbeli vizsgatevékenység kezdő időpontja 2020. május 25., hétfő 8.00 óra!

Szakképesítés

Írásbeli időpont

Vizsgafeladat megnevezése

34-622-01

Dísznövénykertész

2020.
05.25

8:00

Faiskolai termesztés és alapismeretek

34-622-01

Dísznövénykertész

2020.
05.25

8:45

Dísznövénytermesztés

54-623-01

Erdészeti és vadgazdálkodási technikus

2020.
05.25

8:00

Szakmai írásbeli

54-850-01

Környezetvédelmi technikus

2020.
05.25

8:00

Környezet- és természetvédelmi alapfogalmak és a környezeti elemek ismertetése

54-581-02

Parképítő és fenntartó technikus

2020.
05.25

8:00

Kertészeti és munkavállalói ismeretek

54-581-02

Parképítő és fenntartó technikus

2020.
05.25

8:45

Növényismeret, parképítés, vállalkozás és kereskedelem

34-215-04

Virágkötő és virágkereskedő

2020.
05.25

8:00

Virágkereskedelem

 

A vizsgára való megérkezés és a helyek elfoglalása 7.00 és 7.30 között történik, melyet a személyazonosság ellenőrzése és az adminisztráció követ.

A vizsgabizottság és a vizsgázók számára maszk viselése kötelező, míg gumikesztyű viselete megengedett. A vizsgabizottság és a vizsgázók számára a maszkot és a gumikesztyűt, valamint a szükséges kézfertőtlenítő szert az iskola biztosítja.

Írásbeli vizsgatevékenység esetén biztosított a legalább 1,5 méteres védőtávolság. Egy tanteremben maximum tíz (10) fő vizsgázó lesz jelen az előírt védőtávolság betartásával. A tanteremben gondoskodunk a folyamatos légcseréről és a kézfertőtlenítési lehetőségről. A vizsga során a tanuló számára gumikesztyű viselése nem kötelező.

Az írásbeli vizsgatevékenység értékelése az alábbi ponthatárok alapján történik:

  • 0-40 pont elégtelen (1)
  • 41-49 pont elégséges (2)
  • 50-59 pont közepes (3)
  • 60-79 pont jó (4)
  • 80-100 pont jeles (5)

A vizsgatevékenység eredményének és javításának a vizsgázók által történő megtekintésére és észrevételezésére kizárólag elektronikus úton kerülhet sor.

Gyakorlati vizsgatevékenység során ugyancsak biztosított a legalább 1,5 méteres védőtávolság. A vizsgahelyszínen szintén gondoskodunk a folyamatos légcseréről és a kézfertőtlenítés lehetőségéről. A vizsgázók egymás eszközeivel nem dolgozhatnak.

A gyakorlati vizsgatevékenységek kezdő időpontjai a következők:

  • K osztály: 2020. május 26., kedd 8.00 óra
  • D osztály: 2020. május 27., szerda 8.00 óra
  • P osztály: 2020. május 27., szerda 13.00 óra
  • Vi osztály: 2020. május 28., csütörtök 8.00 óra
  • EV osztály: 2020. május 29., péntek 8.00 óra

A komplex szakmai vizsgák eredményhirdetése a gyakorlati vizsgatevékenységek után várhatóan a tornateremben történik. A vizsgadokumentumok, bizonyítványok érintése, átadása gumikesztyűben történik.

A vizsgára további jó felkészültés kívánunk!

Szombathely, 2020. április 29.

Hodvogner Csaba, igazgató
Büki Zoltán, gyakorlati oktatásvezető