2020. február 4., kedd 15.00 óra

Képzés megnevezése: Sportedző (a sportág megjelölésével) – sportszervező

Választható sportágak: a szakképzettség megszerzésére irányuló sport ágazati képzés azokban a sportágakban szervezhető, amelyekben a sportról szóló 2004. évi I. törvényben foglaltaknak megfelelő országos sportági szakszövetség, vagy az országos sportági szakszövetség feladatait ellátó országos sportági szövetség működik.

A 2020/2021-es tanévtől nem csak az Illés Béla Labdarúgó Akadémia focistáit, hanem bármely sportág sportolóinak jelentkezését várjuk. Ezekben az osztályokban az élsportolók tehetséggondozásának közoktatási feladatait teremtjük meg. Sportolóink számára délelőtt, az óratervben meghatározott óraszámban biztosítjuk az edzésidőt, délután ehhez igazítjuk a tanulószobát és a szabadidős programokat.

Beiskolázási tájékoztató