HERMAN OTTÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

“A természetközeli szakmák iskolája”

Cím: 9700 Szombathely, Ernuszt Kelemen u. 1.
Vezető: Hodvogner Csaba igazgató
OM azonosító: 036757
Telefon: 94/512-423
E-mail: mail.hermanisk@gmail.com
Honlap:www.hermanszombathely.hu
Facebook:https://www.facebook.com/hermanszombathely/
Pályaválasztási felelős: Büki Zoltán

Feladatellátási hely kódja: 001

 

Szakgimnáziumi osztályok a 2018/2019-es tanévre
Ágazat Szakmacsoport Képzési idő Írásbeli felvételi Szóbeli felvételi Eü. alkal-masság Szakmai kimenet Felvehető létszám Szak KÓDja Feladat-ellátási hely kódja
XXXIV. Kertészet és parképítés 20. Mezőgazdaság 5 nincs nincs van Parképítő és fenntartó technikus 40 fő 0010 001
XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás 20. Mezőgazdaság 5 nincs nincs van Vadgazdálkodási technikus 40 fő 0011 001
XXIII. Környezet-védelem 14. Környezet-védelem 5 nincs nincs van Környezetvédelmi technikus 40 fő 0012 001
XXXVII. Sport 3. Oktatás 5 nincs nincs van Sportedző (a sportág megjelölésével) 26 fő 0013 001
 
 
Szakközépiskolai osztályok a 2018/2019-es tanévre
Ágazat Szakmacsoport Képzési idő Írásbeli felvételi Szóbeli felvételi Eü. alkal-masság Szakmai kimenet Felvehető létszám Szak KÓDja Feladat-ellátási hely kódja
XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás 20. Mezőgazdaság 3+2 nincs nincs van Erdészeti szakmunkás 33 fő 0017 001
XXXIV. Kertészet és parképítés 20. Mezőgazdaság 3+2 nincs nincs van Dísznövény-kertész 66 fő 0014 001
XXXIV. Kertészet és parképítés 20. Mezőgazdaság 3+2 nincs nincs van Kertész 33 fő 0015 001
XXVI. Kereskedelem 20. Mezőgazdaság 3+2 nincs nincs van Virágkötő és virágkereskedő 33 fő 0016 001

 

Képzési formák részletesebb leírása

SZAKGIMNÁZIUM

MEZŐGAZDASÁGI SZAKMACSOPORT

Parképítő és fenntartó technikus

Összesen: 4+1 év, ebből a technikus évfolyam 1 év.

A képzés célja: kerttervezés számítógépen, AutoCad-del. Enteriőrökkel, lakó- és üdülőkörzeti zöldfelületekkel, magán- és közintézményi kertekkel, parkokkal kapcsolatos kivitelezési, fenntartási, szakigazgatási feladatok megismertetése. Temetőkertek, sport- és üdülőkertek kialakítása és gondozása. Külföldön is piacképes szakma.

Vadgazdálkodási technikus

Összesen: 4+1 év, ebből a technikus évfolyam 1 év.

Oktatásunk célja olyan szakemberek képzése, akik a legkorszerűbb ismeretekre alapozva képesek komplex szemlélettel ellátni az vadvédelmi, valamint az vadgazdálkodási feladatokat. Tervezési, műszaki, vezetési, jogi ismeretek birtokában tanulóink képesek lesznek a munkafolyamatok teljes áttekintésére, irányítására, ellenőrzésére.

KÖRNYEZETVÉDELEM SZAKMACSOPORT

Környezetvédelmi technikus

Összesen: 4+1 év, ebből technikus évfolyam 1 év.

Napjaink egyik legfontosabb feladata a környezetvédelem. Célunk olyan szakemberek képzése, akik korszerű, alkalmazott természettudományos, ökológiai, műszaki és gazdasági ismeretekkel rendelkeznek. Végzett tanulóink képesek a környezetkárosító hatásokat megelőzni és elhárítani, munkájukban mindig elkötelezetten, felelősségteljesen, magabiztosan és megfontoltan járnak el. Tisztában vannak a víz-, talaj- és levegőtisztaság-védelemmel, a zaj- és rezgésvédelemmel és a hulladékgazdálkodással összefüggő feladatokkal. Tevékenységüket önállóan vagy mérnöki irányítással a környezetvédelmi hatóságok, az ipari és mezőgazdasági üzemek, vagy települési önkormányzatok alkalmazásában végzik.

OKTATÁS SZAKMACSOPORT

Sportedző (a sportág megjelölésével)

Összesen: 4 év.

Az Illés Béla Labdarúgó Akadémia fiú és a Haladás-Viktória leány tanulói sport ágazati szakgimnáziumi kerettanterv szerint tanulnak. Ezekben az osztályokban a labdarúgás tehetséggondozásának közoktatási feladatait teremtjük meg. Sportolóink számára délelőtt, az óratervben meghatározott óraszámban biztosítjuk az edzésidőt, délután és hétvégén pedig ehhez igazítjuk a tanulószobát és a szabadidős programokat.

SZAKKÖZÉPISKOLA

MEZŐGAZDASÁG SZAKMACSOPORT

Dísznövénykertész

Összesen: 3+2 év, ebből érettségire felkészítő 2 év. Hiányszakma, ösztöndíjra jogosít.

A képzés célja: dísznövények megismerése, termesztéstechnológiájuk elsajátítása. A gyakorlatok az iskola tanüzemében, valamint külső cégeknél, németországi üzemekben zajlanak, melyek során szaporítják, nevelik a növényeket, üzemeltetik a kertészetben használt gépeket, eszközöket.

Virágkötő és virágkereskedő

Összesen: 3+2 év, ebből érettségire felkészítő 2 év.

Képzés célja: komplex tudást ad, amivel a végzett tanulók virágüzletekben helyezkedhetnek el, vagy önállóan működtethetik vállalkozásaikat. Feladatuk a virágok, növényi részek speciális elrendezésével funkcionális és esztétikai értékekkel bíró kompozíciók létrehozása.

Erdészeti szakmunkás

Összesen: 3+2 év, ebből érettségire felkészítő 2 év.

A képzés célja: az erdő- és vadgazdálkodás számára olyan megfelelő biológiai ismeretekkel, széleskörű műszaki és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek biztosítása, akik az erdő- és vadgazdálkodás során előforduló, technikusi képzettséget nem igénylő valamennyi feladatot, munkafolyamatot képesek önállóan elvégezni.

Kertész

Összesen: 3+2 év, ebből érettségire felkészítő 2 év.

A képzés célja: tanulók megtanulják az általuk termelt növények piaci előkészítését, értékesítését. Elsajátítsák a gyümölcstermesztési, szőlőtermesztési, zöldségtermesztési, fűszernövény-termesztési és gyógynövény-termesztési ismereteket.

VALAMENNYI SZAKKÖZÉPISKOLÁT VÉGZETT TANULÓ 2 ÉV ALATT ÉRETTSÉGI VIZSGÁT SZEREZHET.


A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Szakgimnázium

Felvételi vizsgát nem tartunk. A felvételre kerülő tanulók rangsorát az 5-7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatok – a matematika, a magyar nyelv és irodalom, a történelem, az idegen nyelv és a biológia tárgyak – figyelembevételével állapítjuk meg.

Labdarúgás

A labdarúgó osztályba jelentkezőknél az Illés Béla Labdarúgó Akadémia és a Haladás-Viktória Egyesület szakmai javaslatát vesszük figyelembe.

Szakközépiskola

Felvételi vizsgát nem tartunk. A felvételre kerülő tanulók rangsorát az 5-7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatok – matematika, a magyar nyelv és irodalom, a történelem, az idegen nyelv és a biológia tárgyak – figyelembevételével állapítjuk meg.


Az iskola által nyújtott egyéb lehetőségek

Változatos szakköri és szabadidős programokat (sportszakköröket, vízitábort, teljesítménytúrázást és természetjárást) kínálunk. Tanulóink kiegészítő képzéseken (ECDL-, motorfűrész-kezelő tanfolyam, …) vehetnek részt. Kiterjedt nemzetközi kapcsolataink révén (Anglia, Ausztria, Németország, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna) kötészeti versenyeken vesznek részt diákjaink. Sajátos nevelési igényű és részképesség-zavarokkal rendelkező tanulóink esélyegyenlőségére külön gondot fordítunk, gyógypedagógus bevonásával biztosítjuk fejlesztésüket.

KOLLÉGIUM

Kollégiumunk épületét 1973-ban adták át, majd harminc évre rá, 2003-ban elkészült a tetőtér beépítése. Az épület földszintjén jelenleg tantermek vannak, melyekben a délutáni tanulószobai és csoportfoglalkozások folynak. Minden kilencedikes vidéki diákunknak kollégiumi elhelyezést biztosítunk. 4-5 ágyas szobákkal, klubbal, informatikai teremmel, wifi-vel, büfével, kiskonyhával és konditeremmel várjuk a tanulókat. Az elhelyezés ingyenes, fizetni csak az étkezést kell.

EGYÉB, AZ ELŐZŐ KATEGÓRIÁKBA NEM ILLESZKEDŐ INFORMÁCIÓ

Szakképző évfolyamokon lehetőség van tanulószerződés kötésére, amiért havi fizetés jár. Dísznövénykertész tanulóink tanulmányi eredményük alapján Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjban részesülnek. Alapítványunk, a Herman Ottó-s Diákokért Alapítvány jutalmazza a tehetséges, az iskolai élet valamely területén kiemelkedőt nyújtó tanulókat, támogatja a rászoruló és arra érdemes diákokat bizonyos, tanulmányaikhoz kötődő költségeik (nyelvvizsgadíj, KRESZ-vizsga, tanulmányút díja stb.) átvállalásával.