Tájékoztatás a 2017/2018. tanév tankönyvrendeléséről

Tisztelt Szülők!

A tankönyvjegyzék alapján összeállított tankönyvrendelő lapokat a tanulók 2017. április 14-ig megkapják.

  • Kérem, egyértelműen jelöljék, hogy melyik tankönyvet kérik. Akkor is küldjék vissza a lapot aláírva, ha semmilyen könyvet nem rendelnek. Ez esetben írják rá: Nem igényelünk tankönyvet.
  • Kérem, hogy adataikat olvashatóan és pontosan adják meg.

A Tankönyvrendelő lapokat és az Igénylőlapokat a tankönyvtámogatáshoz a jogosultság igazolásával együtt április 21-ig küldjék vissza a könyvtárba.

A határidő elmulasztása esetén az iskola nem garantálja a listán szereplő tankönyvek beszerzését a tanuló számára.

  • A tankönyvek iskolai átvételének időpontjáról, ütemezéséről az iskola honlapján értesülhetnek, várható időpont: augusztus vége – szeptember 1.
  • A számlát a szülő/diák a tankönyvekkel együtt kapja meg, az aláírandó átadás-átvételi bizonylat kíséretében.
  • Fizetési határidő: 2017. szeptember 15.
  • Befizetés módjai: készpénzben, bankkártyával, valamint a Magyar Posta által elfogadott fizetési módokon.
  • Osztályismétlés vagy iskolaváltás esetén rendelésüket 2017. június 23-ig mondhatják le.
  • Pótrendelés: A pótrendelések leadása 2017. szeptember 15-ig történik. A könyvek kiszállítása szeptember 25-től kezdődik.

Az iskolák részére a visszáru intézménye megszűnt:

Az adott tanévhez megrendelt tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő elállási jogának gyakorlásával, 2017. szeptember 15-ig küldheti vissza a KELLO-nak, hivatkozva az eredeti megrendelés adataira (diák neve, oktatási azonosítója, eredeti számla vagy számla adatai).

A költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.

Visszaküldési cím: 2225 Üllő, Zöldmező u. 3.

Tájékoztatás az ingyenes tankönyvre jogosultak számára:

A hatályos tankönyvrendelet értelmében az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat. 

Ingyenes tankönyvre jogosult a tanuló, ha:

Feltétel

Benyújtandó igazolás

Érvényessége 2017. október 1-jén fennáll.

tartósan beteg

 Orvosi szakvélemény és családi pótlék kifizetéséről szóló igazolás 

a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd

Szakértői Rehabilitációs Bizottság Szakvéleménye

három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él

 Családi pótlék kifizetéséről szóló igazolás

Postai kifizetés névvel, lakcímmel /vagy MÁK igazolás, vagy folyószámla.

nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult

Családi pótlék kifizetéséről szóló igazolás

Postai kifizetés névvel lakcímmel /vagy MÁK igazolás, vagy folyószámla a legutolsó hónapi.

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

 

Önkormányzati határozat

a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül

Gondozási helyet biztosító intézmény igazolása

A határidő elmulasztása jogvesztő. Tisztelettel kérjük a kedves szülőket, hogy ezt a határidőt tartsák be, mert a megkésett igénylőlapokat nem áll módunkban elfogadni.

Az ingyenes tankönyvet iskolánk könyvtári kölcsönzéssel tudja biztosítani. A könyvtárból kapott tankönyveket minden tanév végén vissza kell adni az iskolai könyvtárba, kivétel (vizsgatantárgyak tankönyvei, atlaszok, függvénytáblázatok) a tanulói jogviszony ideje alatt folyamatosan használható tankönyvek.

 Amennyiben a tankönyvek elvesznek vagy megrongálódnak, azokat a tanulónak tanév végén pótolnia kell. Csak ép állapotú, bejegyzésmentes könyveket áll módunkban visszavenni, ellenkező esetben meg kell téríteni a könyvek árát, vagy pótolni egy ugyanolyan, ép állapotú példánnyal.