Az „Innovatív fejlesztések a Herman Ottó Szakképzőben” című, TÁMOP pályázat záró programja a 2. nyelvi vetélkedő lett, melyet az őszi szünet kezdete előtt két nappal, október 21-én valósítottunk meg. A vetélkedőn a 9.DVi osztályból 10 fő vett részt. Őket a haladó csoportból válogattuk össze, mivel ők magasabb szintű ismeretekkel rendelkeznek.

Cél: játékos német nyelvi vetélkedő lebonyolítása, ezáltal a tanulók motiválása az idegen nyelv tanulására. A verseny során szerzett és fejlesztett készségek, képességek hozzájárulnak az eredményesebb nyelvtanuláshoz.

A diákok a szokásos órakeretben való tanulás mellett játékos formában találkozhattak a német nyelvvel.

A résztvevők tíz különböző feladatot oldottak meg, többnyire egyénileg, de volt néhány feladat, ahol párokban kellett dolgozniuk.

A feladatokat a tanulók életkori sajátosságai, idegen nyelvi kompetenciájuk szintje szerint választottuk.

Feladattípusok:

  • Halloween-kvíz
  • hallott szöveg értése
  • memória feladat
  • szórejtvények
  • ország ismereti feladat
  • német kifejezések magyar megfelelőinek megkeresése
  • mindennapi élethelyzetben elhangzó megnyilatkozások rekonstruálása
  • kereséses feladatok iskolán kívül és belül

A változatos és játékos feladatokat a tanulók kedvelik, mindegyik feladat felkeltette az érdeklődésüket, aktivitásra késztette őket. Játékosan bővíthették nyelvi ismereteiket.

Ez a hangulatos délután mindenekelőtt az idegen nyelvi kompetencia fejlesztésére szolgált laza, oldott légkörben, és sikerrel, mindenki megelégedésével zárult.