A két napos ökoiskolai tábort október 2. hétvégéjén valósítottuk meg, ahol 16 szakiskolás tanulót láthattunk vendégül és vonhattunk be a különböző programokba. Idén második ciklusban nyertük el az Ökoiskola címet, s hogy sikerrel pályázhassunk majd a harmadik ciklusra is, fontos, hogy a lehető legtöbb diákunkkal megismertessük a természet védelmének fontosságát, a környezettudatos emberi viselkedésminta kialakulását.

A tábor első napjának célja az volt, hogy a tanulók ismerjék meg a biológiai vízminősítés (BISEL) módszerének sajátosságait, alapelveit, alkalmazhatóságának lényegét a mintavételtől a kiértékelésig. A foglalkozás során képessé váltak a kisvízfolyások ökológiai állapotát a gyakorlatban is értékelni. A program tematikájának összeállításánál fontos szempont volt, hogy az ismeretszerzésen kívül tanuljanak meg csoportban dolgozni, együttműködni társaikkal, rendszerezni már meglévő ismereteiket. A BISEL aktív módon integrálja a rendszertant és az ökológiát: a makrogerinctelenek meghatározása a rendszertan segítségével történik, a vízminőség értékelése pedig összefüggésben áll az emberek által megváltoztatott környezettel. Ha a BISEL használatát összekapcsoljuk kémiai vizsgálatokkal, egyértelmű következtetéseket vonhatunk le a szennyeződés okairól.

A mintavétel célja a vizsgálati helyre legjellemzőbb, legváltozatosabb makrogerinctelenek összegyűjtése. A makrogerinctelenek gyűjtése szabványos, fémkeretes, kúp alakú kézihálóval történt, a tanulók nagy lelkesedéssel öltötték magukra a mellescsizmát, melyben derékig gázolhattak a patak vizében. Mivel a kézihálós eljárás nem mindig alkalmazható sikeresen az összes élőhelyen, ezért a mintavétel az állatok kézzel történő megfogásával került kiegészítésre.

Az élőlények elkülönítése a laborban történt. A látható élőlényeket csipeszekkel és beépített világítással rendelkező nagyító segítségével szétválogattuk, 10-25 ml-es flakonokba helyeztük, és nagyjából elvégeztük a csoportosításokat is a fő taxonómiai csoportok szerint. Ehhez határozókulcsot használtunk. A szétválasztást követően a makrogerincteleneket 10-50-szeres nagyítású sztereomikroszkóp alatt megvizsgáltuk. Az azonosítás célja az volt, hogy meghatározzuk a mintában lévő rendszertani egységek számát és a legérzékenyebb faunacsoportok jelenlétét A biotikus index meghatározás a standard táblázat alapján történt.

Kiegészítésképpen oldott oxigéntartalom meghatározását végeztük az Arany-patakban terepi gyorsteszt segítségével, amit a közeli Potyondi-mocsárnál (védett terület) megismételtünk.

A napot plakátkészítéssel zártuk.

A tanulók rendkívül aktívak és fogékonyak voltak, kellemes jó hangulatban zajlott a program, a téma pedig tökéletesen megfelelő arra vonatkozóan, hogy fejlesszük társas kompetenciáikat, ökológiai szemléletüket, környezettudatosságukat, illetve kiegészítsük biológiai, kémiai ismereteiket.

Környezetünk megismerése leginkább a környezeti elemek rendszerének sokszínűségének felfedezése által valósulhat meg. Ebben a megismerésben kiemelt szerephez a jut az a tapasztalati élmény, amelyhez a tanulók gyakorlati ismeretek elsajátításával, és kipróbálásával szerezhetnek különösen, ha mindez életszerűen kint a természetben valósulhat meg.

Ökoiskolai táborunk tervezése, szervezése és megvalósítása során ezeket a szempontokat igyekeztünk célként szem előtt tartani.

Vízvédelem, természetvédelem, az élővilág, a környezetvédelem azon három területét jelenti, amelyek a leglátványosabban észlelhetők, vizsgálhatók, megismerhetők.

Éppen ezért a tábor 2. napján kirándulást szerveztünk a Kőszegi-hegységbe, ahol nemcsak a növény- és állatvilág egy szeletének megismerését tűztük ki célul, de a hegység legjelentősebb forrásainak vízminőség-vizsgálatát is tervbe vettük. A vízminőség-vizsgálatokat kolorimetriás gyorstesztekkel végeztük el. A módszer alkalmazhatóságát a könnyű kezelhetőség, látványos tapasztalat, viszonylag gyors megfigyelés is indokolta. Az eredmények igazolták is – nagy megkönnyebbülésünkre – hogy például a Kőszegi-hegység egyik leglátogatottabb nevezetessége, a „Hétforrás” vize, fogyasztásra tökéletesen alkalmas. A természetes vizek legfontosabb kémiai paramétereinek (pH; NO3-, NO2-; PO43-, NH4+;) tekintetében a mérési eredmények számokkal kifejezett formában alá is támasztották a megfigyelést.

A Kőszegi-hegységben megemlékeztünk iskolánk névadójáról, a polihisztor Herman Ottóról, aki életútjának egy szakasza szorosan összefonódik a Kőszegi-hegység madárvilágának feltérképezésével, felkerestük még az Óház-tető nevű kilátópontot, valamint a meglátogattuk a Mohás-forrás környékét is.

A hosszú séta és a hűvösebb idő kifárasztotta a diákokat, de sok élménnyel gazdagodva térhettek haza. Mi pedig azzal a tudattal, hogy egy újabb lelkes diákcsapatnak mutathattuk meg környezetünk védelmének fontosságát.