Együttműködést vállal a VASIVÍZ ZRt. és a Herman Ottó Szakképző Iskola, ugyanis a 2014-es tanévtől az intézmény új, Nyugat-Dunántúlon egyedülálló víz- és csatornakezelő szakmunkás képzést indít.

A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatot írt ki iskolák számára víz- és szennyvízkezelő szakmunkás képzésre. A pályáztatás során a Nyugat-Dunántúlon kizárólag a Herman Ottó Szakképző Iskola rendelkezett megfelelő akkreditáltsággal és tanári felkészültséggel, így egyedül ez az intézmény nyert jogosultságot a víz- és szennyvízkezelés szakmunkásképzésre.

A képzés során az elméleti oktatás az iskolában, a gyakorlati oktatás pedig a VASIVÍZ ZRt. telephelyein zajlik.

A 3 éves képzés ideje alatt a vízkezelő szakmunkásoknak megismerkednek az ivóvíz előkészítésével, a vas- és mangántalanítás technológiájával, a víz szűrésével. Továbbá meg kell ismerniük a kezelt ivóvíz tározási lehetőségeit, illetve azokat a gépészeti berendezéseket, hálózatokat, amelyekkel a kezelt víz eljut a felhasználókhoz, valamint a vízmű területén lévő víztermelő kutak kezelését.

A szennyvízkezelés tekintetében gyakorlati foglalkozások keretében a tanulók megtanulják a csatornahálózatok üzemeltetésének feladatait, valamint különös hangsúlyt kell kapnia a képzésben a szennyvízátemelők, szivattyúk kezelésének. Az empirikus oktatás keretén belül a VASIVÍZ ZRt. szándéka, hogy ismereteket kapjanak a tanulók a szennyvíztisztító rendszerek üzemeltetéséről. Meghatározó lesz a képzés során az ülepítés, a levegőztetés és az iszapkezelés technológia tanulmányozása. A képzés végére a tanulóknak rendelkezni kell azokkal az alapvető ismeretekkel, amelyek szükségesek a kisebb kapacitású szennyvíztisztítók akár önálló, felügyelet nélküli üzemeltetéséhez.

Az együttműködés számos előnyt jelent mind a Szakképző Iskola, mind a VASIVÍZ ZRt. számára. A képzés megoldást jelenthet a munkaerő utánpótlásra is, hiszen a VASIVÍZ ZRt. szándéka a víz- és csatornakezelő szakon végző, legjobb eredményt elérő diákok tovább foglalkoztatása. Mind az ivóvíz szolgáltatás, mind a szennyvízelvezetés és -tisztítás területén szükségünk van szakmunkásokra, hiszen ilyen jellegű szakmunkásképzés évtizedek óta nincs.

A képzés során a VASIVÍZ ZRt-nél gyakorlaton lévő diákok megismerkedhetnek a 21. század követelményeinek megfelelő víztisztítási technológiákkal, például az arzénmentesítéssel. A szennyvíztisztítás vonatkozásában az országosan is az egyik legmagasabb színvonalon működő, szombathelyi szennyvíztisztító telepen zajlanak a gyakorlati képzések, ahol a legújabb, legmodernebb berendezésekkel, gépekkel sajátíthatják el a gyakorlati tudást a diákok. A VASIVÍZ ZRt. vizes és szennyvizes projektek keretében folyamatosan újítja a technológiát, így a tanulók mindig a legkorszerűbb berendezéseket, munkafolyamatokat ismerhetik meg.

Bízunk a képzési lehetőség kedvező fogadtatásában, mind a diákok, mind a szülők körében.

Forrás: http://www.vasiviz.hu/hu/hirek/seo-url-15.html