Iskolánk első sikeres Leonardo pályázatán, mint kísérőtanár vettem részt a felkészítés alatt. Diákként közel 20 évvel ezelőtt részt vettem iskolánk németországi gyakornoki programjában, ami életre szóló élményt jelentett. Ennek az élménynek az átadása, diákjaink általi megélése volt a kitűzött célom.

A program összeállítása elsősorban a szakmai, nyelvi, másodsorban és szociális és kulturális szempontok voltak meghatározók. Az otthoni felkészítés során tisztáztam a tanulókkal, hogy ez nem nyaralás, hanem intenzív, fárasztó tanulási időszak, ami később be is bizonyosodott.

Iskolánk első sikeres Leonardo pályázatán, mint kísérőtanár vettem részt a felkészítés alatt. Diákként közel 20 évvel ezelőtt részt vettem iskolánk németországi gyakornoki programjában, ami életre szóló élményt jelentett. Ennek az élménynek az átadása, diákjaink általi megélése volt a kitűzött célom.

A program összeállítása elsősorban a szakmai, nyelvi, másodsorban és szociális és kulturális szempontok voltak meghatározók. Az otthoni felkészítés során tisztáztam a tanulókkal, hogy ez nem nyaralás, hanem intenzív, fárasztó tanulási időszak, ami később be is bizonyosodott.

Szakmai programok korábbi tapasztalatokból kiindulva sokoldalúak, változó hosszúságúak voltak, hogy ne váljanak unalmassá. Legnagyobb sikere a német szakképző központban –DEULA Westerstede- folyó három napos oktatásnak volt. Az oktatási környezet, az oktatási segédanyagok, a kitűnő oktatók mind hozzájárultak az eredményes vizsgával záruló képzéshez. Különösen népszerű volt a targoncavezetés, amelyből minden tanuló jogosítványt szerzett.

 Mivel a képzés német nyelven folyt, így ez egyben intenzív szakmai német nyelvtanulás is volt. A hazai oktatási gyakorlattól eltérően kint a gyakorlatot nem előzi meg hosszadalmas mindenre kiterjedő elméleti képzés. A gyakorlati alkalmazás előtt csak a legfontosabb, biztonságos üzemeltetéshez tartozó elméletet tanították meg, azt követően azonnal gépekre ültek a tanulók, hogy érezzék, lássák, tapasztalják meg mindazt, amiről később elméletben tanultak. Ezzel a módszerrel a későbbi elméleti tudást volt mihez kötni, így azonos idő alatt sokkal nagyobb ismeretanyag sajátítható el. Ugyanezt segítette, hogy a gyakorlatok közé jó ritmusban, csak a szükséges elméletet oktatják, mentesítve minden sallangtól. Az elmélet után a hallottakat 10 percen belül át kellett ültetni a gyakorlatba, ami miatt mindenki szükségét érezte, hogy odafigyeljen, nehogy gondjai legyenek, ha gépre ül. A képzés során mindvégig új és egyre nehezebb feladatok elé állították a tanulókat, de olyan tempóban adagolva, hogy még éppen teljesíteni tudják.

A vízzel, öntözéstechnikával foglalkozó kurzus egy félig tanterem félig termesztő-berendezésben zajlott. Ami a táblára került, az azonnal bemutatható volt. Nem okozott gondot, hogy folyt a víz, mint ahogy az sem, amikor be kellett mutatni a legkorszerűbb öntözési eljárásokat. A kapott jegyzetben minden elhangzó dolog benne volt, így jegyzeteléssel nem telt az idő, később könnyű volt felidézni az elhangzottakat. Módszertani megoldások, újszerűsége, néha zavaróan egyszerű, ötletes, szemléltetés később egy szaktanári továbbképzés keretében hasznosítható lenne. Amennyiben később lehetőség nyílna jó lenne minél több szakmai kollégának ezt megtapasztalni, akár valamilyen uniós pályázati formában.

A szakmai programok fontos részét képezte a környékbeli üzemek látogatása, ahol alkalom nyílt termesztéstechnológiai sajátosságok, újdonságok megismerésére. Mivel meglehetősen sokféle képzésről (dísznövénykertész, parképítő, virágkötő) voltak tanulók, így sokféle területet kellett bemutatni. Jó volt látni, hogy a gyakornokok egymás szakmáját tisztelték, ha nem is saját szakterületéhez tartozó cégnél voltunk mindenki talált valami érdekességet, sőt olykor idegenvezetőként mutatták be saját szakmájukat. A virágboltok, garten centerek, parkok, kertészetek, faiskolák, botanikus kertek, temetők mindenki számára mutattak újdonságot.

 

A gyakorlatot megelőző 10 nap nagyon jó volt a csoport szocializációja szempontjából. 10 tanuló összezárva, folyamatos programokkal leterhelve olyan irányt és ritmust adott a tanulóknak, ami kitartott a hat hetes gyakornoki időszak alatt is. A csendes visszahúzódó tanulók összeszedhették bátorságukat, akinek túlzott önbizalma volt az megtapasztalhatta saját korlátait. Volt lehetőség megmutatni a hétköznapi tevékenységeket mint a bevásárlás, mosás és megszokhatták a pontosságot, az egymás segítésén alapuló csoportszellemet.

                Városnézések, múzeumlátogatások, során megismerkedhettünk Németország történelmével. Ammerlandi vidék, és őstörténete a jégkorszakitól kezdődően, Bad Zwischenahn középkori Hannover barokk Nürnberg, Hamburg huszadik századi életébe tekinthettünk be. Kiemelten foglalkoztunk a huszadik század jelentős eseményeivel, a második világháborút megelőző, azt követő időszak történelmével. Kézzelfogható közelségbe került a polgári lakosság és kulturális örökségben történt mérhetetlen pusztítás, amit a „hamurgizálás” jelentett. Ezek nélkül nehezen érthető a közös Európa eszmeisége, és a lassan 70 éves béke értéke. Természetesen könnyedebb programok is belefértek a programba. A tengerpart meglátogatása, a Park der Garten éjszakai kivilágított állapotban történő megtekintése elsősorban csapatépítő jellegű volt, de természetesen ezekből sem hiányozhatott a szakma.

Tanulók visszajelzése alapján ez a felkészítő időszak volt az egész projekt legjobb része. Ez visszaigazolja számomra, hogy a tanulókat nem zavarja ha komoly szellemi, olykor fizikai terhelést kapnak, ha látják ennek értelmét. Szembesültek olykor saját korlátaikkal, de láthattak egy olyan szeletet Európából, ahol az elvégzett munka és a tudás a biztosíték a boldogulásra.

Végül meg kell említenem, hogy nekem is sokat nyújtott a kísérőtanári szerep. Egy általam nagyon szeretett környezetben 10 napig intenzív német nyelvleckében vehettem részt, hiszen minden nap fordítanom kellett, ami mi tagadás komoly terhelést jelentett. Olyan szakmai kincseket sikerült felfedezni, amelyek később önálló projekt alapjául szolgálhatnának. Sikerült továbbépíteni a kinti szakmai kapcsolatokat cégekkel, koordinátorunkkal, ami alapja a további sikeres pályázatoknak.

Soós Péter