• 2013. augusztus 26., 10.00 – 14.00 (hétfő) – 9. évfolyam
  • 2013. augusztus 27., 9.00 – 14.00 (kedd) – 10. évfolyam
  • 2013. augusztus 28., 9.00 – 14.00 (szerda) – 11. évfolyam
  • 2013. augusztus 29., 9.00 – 14.00 (csütörtök) – 12., 13., 14. évfolyam
  • Mindazok, akik a megjelölt időszakban nem tudják a tankönyveket átvenni, szeptember 2-án kapják meg.

Helyszín: Tanügyi épület földszint 4-es terem

 

A tankönyvosztásra hozni kell a befizetést igazoló csekkszelvényt, befizetési bizonylatot vagy a kedvezményre jogosító igazolást.

 

A támogatást igénylő tanulóknak a kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges:

a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás;

b) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás;

c) a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye;

d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.

(A családi pótlék folyósításáról szóló igazolás lehet a bérjegyzék, a pénzintézeti számlakivonat, a postai igazolószelvény.)

Mindazok, akik a megjelölt időszakban nem tudják a tankönyveket átvenni, szeptember 2-án kapják meg.

  • 2013. augusztus 26., 10.00 – 14.00 (hétfő) – 9. évfolyam
  • 2013. augusztus 27., 9.00 – 14.00 (kedd) – 10. évfolyam
  • 2013. augusztus 28., 9.00 – 14.00 (szerda) – 11. évfolyam
  • 2013. augusztus 29., 9.00 – 14.00 (csütörtök) – 12., 13., 14. évfolyam
  • Mindazok, akik a megjelölt időszakban nem tudják a tankönyveket átvenni, szeptember 2-án kapják meg.

Helyszín: Tanügyi épület földszint 4-es terem

 

A tankönyvosztásra hozni kell a befizetést igazoló csekkszelvényt, befizetési bizonylatot vagy a kedvezményre jogosító igazolást.

 

A támogatást igénylő tanulóknak a kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges:

a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás;

b) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás;

c) a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye;

d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.

(A családi pótlék folyósításáról szóló igazolás lehet a bérjegyzék, a pénzintézeti számlakivonat, a postai igazolószelvény.)

Mindazok, akik a megjelölt időszakban nem tudják a tankönyveket átvenni, szeptember 2-án kapják meg.