Iskolánk „Psyché” fantázianevű csapata – tagjai: Kercselics Bettina, Kiss Annamária, Werderits Anita 11. KP osztályos tanulók – 2013. január 22-én Körmenden a Kölcsey Ferenc Gimnázium által a magyar kultúra napja alkalmából rendezett műveltségi vetélkedőn 1. helyezést ért el. A vetélkedő témája Weöres Sándor munkássága és kora volt, melynek apropóját az adta, hogy idén ünnepeljük város- és megyeszerte a költő születésének 100. évfordulóját. Gratulálunk a lányoknak a szorgalmas felkészüléshez és a szép eredményhez! Élménybeszámolójukat a vetélkedőről, az előzetesen beküldött feladattal és képekkel kiegészítve a tovább-ra kattintva olvashatjátok.

2013. január 22-én, a magyar kultúra napján Körmenden jártunk, egy, a helyi gimnázium által szervezett és lebonyolított műveltségi vetélkedőn. Nagy izgalommal készülődtünk és készültünk, már csak amiatt is, mivel igazából nem tudtuk, milyen feladatokra számítsunk. Csak annyi volt biztos, hogy Weöres Sándor életébe és költészetébe kell minél mélyebben beleásnunk magunkat. Felkészülésünket Mukics Zita tanárnő segítette.

Előzetesen beküldendő feladatként szórólapot kellett készítenünk, melyen egy olyan irodalmi kirándulásra invitáltuk az érdeklődőket, amely a Vas megyei Weöres-emlékhelyek bejárására buzdít. A szórólapot színes képekkel és színes lapra nyomtattuk ki, hogy minél figyelemfelkeltőbb legyen. A Weöres-vándorlás állomásaiként a költő szombathelyi, Petőfi Sándor utca 33. szám alatti, ma emléktáblát is viselő diákkori albérletét, a Weöres Sándor Színházat, az MMIK melletti sétányon lévő Weöres-szobrot és a csöngei Weöres Sándor-Károlyi Amy-emlékházat, illetve -kiállítást tüntettük fel. Úgy terveztük, hogy a kiránduláson a színház Weörest is ábrázoló homlokzati domborművét Jordán Tamás igazgató úr mutatná be az érdeklődőknek; az ülő, macskás szobornál pedig színészek kedveskednének verscsokorral az irodalomszerető túrázóknak.

A zsűri mind tartalmilag, mind formailag értékelte a szórólapokat, és nagy örömünkre a maximálisan adható 10 ponttal jutalmazta munkánkat.

Szerencsére a mostanában zord időjárás is kegyes volt hozzánk, így gond nélkül eljutottunk Körmendre. A vetélkedő előtti héten a tanárnővel a felkészüléshez ajánlott Tüskés Tibor-könyvet tanulmányoztuk, beszéltük át; Weöres-verseket értelmeztünk közösen, képeket nézegettünk, és a költő műveinek nyomába eredtünk az interneten is. Az egysoros vagy éppen egyszavas versek megfejtése igazán örömteli és a fantáziánknak tág teret adó kísérletezgetésnek bizonyult.

A vetélkedőt a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban rendezték. A légkör végig családias, oldott és barátságos volt, ez segített legyűrni kezdeti lámpalázunkat. Amit nagy pozitívumként éltünk meg: a feladatok valóban együttes munkát igényeltek, és a zsűri senkire nem erőltetett rá a csapatokból külön-külön egyetlen feladatot sem. Például minden csapatból az vállalkozott a szóbeli produkcióra, aki a leginkább rátermettnek érezte magát, vagy akit a csapata érzett a leginkább alkalmasnak erre.

Először egy 45 perces feladatlapot töltöttünk ki. Ebből az egyik legszimpatikusabb feladat az volt számunkra, amikor Weöres Sándor Facebook profilját alkothattuk meg – alapadatokkal, tanulmányokkal, érdeklődési körrel, fontosabb életeseményekkel és ismerősökkel. Aztán idézeteket kellett felismernünk és párosítanunk címekkel, gyermekversek rímeit kitalálnunk, összekeveredett versek megfelelő sorait helyükre raknunk. Érdekes volt az is, amikor egy Weöresről írt paródiaszövegből eredeti műcímeket és életrajzi tényeket bogarásztunk ki. Megörültünk a Vas megyei üdvözletnek, melyben rímhelyzetben lévő Vas megyei település- és helyneveket találtunk ki, és amely versre számítottunk is mint lehetséges feladatra. A meglelt helyeket vaktérképen is azonosítanunk kellett. Végül hiányzó kötetcímeket egészítettünk ki.

A következő feladat a hallásunkat „vizsgáztatta”. Két fiú ismert Weöres-gyermekversekből gitározott néhány taktust, ami alapján ki kellett találnunk a mű címét és két-két sort is le kellett írnunk az adott versből. Itt az volt a nehézség, hogy néha egészen fura hangnemben és – hm – egy-két hamisnak hallatszó akkorddal játszottak.

Ezután a költő életéhez kötődő személyeket azonosítottuk képek alapján; megindokolva azt is, hogyan, miért kapcsolódnak Weöreshez.

Végül szóbeli feladat következett: 5 perces felkészüléssel rögtönöztünk egy rádiófelhívást (pl. iskolarádióban), melyben a már említett irodalmi kirándulást reklámoztuk a hallgatóknak – jelen esetben a háromtagú zsűrinek – minél meggyőzőbben, informatívabban és minél többek érdeklődését keltve fel. A felhívásunkat Annamari mondta el, erre is maximális pontot kaptunk.

Így végül a hét csapatból az első helyen végeztünk az összesített pontszámunk alapján is. Oklevelet kaptunk és mindhárman egy-egy Körmendet bemutató színes albumot.

Összességében remekül éreztük magunkat, és jó hangulatú környezetben, lazán, oldottan JÁTSZOTTUK végig ezt a délelőttöt. Talán ezért is tudtunk nyerni. 

 

 

Kercselics Bettina, Kiss Annamária, Werderits Anita