Látszólag ilyen egyszerű a receptje a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium által közösen létrehozott „ökoiskola” cím megszerzésének, amellyel a környezettudatosság pedagógiáját gyakorlatban is megvalósító oktatási intézményeket jutalmazzák.

A Herman Ottó Szakképző Iskola az idén belépett az Ökoiskolák Hálózatának tagjai közé, akik a „zöld szemléletű” oktatást és nevelést tudatosan vállalják.

Ez a célkitűzés Vas megyében számos oktatási intézményt mozgósított már jó eredménnyel.  A Herman Ottó Kertészeti-, Környezetvédelmi-, Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium képzési kínálatában mindig is a természet közeli szakmák voltak túlsúlyban. A környezetvédelmi technikus képzés pedig 1993 óta folyik sikerrel az iskolában. Magától értetődő, hogy a szak diákjai az elméletben és a gyakorlatban is elsajátítják a környezetvédelem alapjait.

Látszólag ilyen egyszerű a receptje a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium által közösen létrehozott „ökoiskola” cím megszerzésének, amellyel a környezettudatosság pedagógiáját gyakorlatban is megvalósító oktatási intézményeket jutalmazzák.

A Herman Ottó Szakképző Iskola az idén belépett az Ökoiskolák Hálózatának tagjai közé, akik a „zöld szemléletű” oktatást és nevelést tudatosan vállalják.

Ez a célkitűzés Vas megyében számos oktatási intézményt mozgósított már jó eredménnyel.  A Herman Ottó Kertészeti-, Környezetvédelmi-, Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium képzési kínálatában mindig is a természet közeli szakmák voltak túlsúlyban. A környezetvédelmi technikus képzés pedig 1993 óta folyik sikerrel az iskolában. Magától értetődő, hogy a szak diákjai az elméletben és a gyakorlatban is elsajátítják a környezetvédelem alapjait.

Mégis példa értékű összefogásra volt szükség ahhoz, hogy az ”ökoiskola” cím elnyerésének feltételéül szolgáló kritériumrendszer teljesülhessen.

Iskolánkban már eddig is számos projekt zajlott sikerrel a fenntarthatóság szellemében.

A Potyondi-mocsár örökbefogadása, a rendszeres „szemétszedési akciók” megvalósítás a SZOVA Zrt-vel együttműködve és hathatós támogatásával, programok a „víz világnapja” alkalmából, mind olyan megmozdulások, amelyek túllépnek az iskola kapuin. Mindemellett teret és lehetőséget jelentenek a diákoknak a zöld szemléletű önkifejezéshez és tapasztalatul szolgálnak a társadalmi kommunikáció ilyen formájához.

Az „ökoiskola” cím azoknak a tanároknak és diákoknak a munkáját ismeri el, akik eddig is aktívan és eredményesen tevékenykedtek ezen a területen és részt vettek az ökoiskolai pályázat előkészítésében, másrészt szeretnénk, hogy új lendületet adjon a jövőbeni tervekhez is. Ezek között szerepel például egy „zöld tanterem” kialakítása, a szelektív hulladékgyűjtés hatékony megvalósítása iskolánkban. Meglehetősen összetett feladatnak ígérkezik az oladi dombon fellelhető védett, turbánliliomok populációjának feltérképezése, és az utóbbi években tapasztalható egyedszám csökkenés okainak felderítése, további állományleromlás megakadályozása.

Remélhetőleg ezek a tervek is épp oly eredményesen valósulnak majd meg, ahogy az „ökoiskola” cím elnyeréséért megvalósult összefogás!

Írta: Szalay Julianna