A 2015. szeptember 10-i gyűlésen a jelenlevők a következő tisztségviselőket választották meg:

Elnök: Szabó Ákos

 • összehangolja a teljes diákönkormányzati munkát
 • képviseli az iskola diákjait
 • jelen van a fegyelmi tárgyalásokon
 • a IDB és a Vezetőség tagjainak a feladatok kiosztja és számonkéri
 • vezeti az IDB-gyűléseket, melynek napirendi pontjait ő állítja össze
 • heti rendszerességgel megbeszélést tart a DMSP-vel

 

IDB-titkár: Kovács Bence

 • az elnök segítése, akadályoztatása esetén feladatainak ellátása
 • felelős az IDB tájékoztatási rendszerének hatékony működtetéséért (faliújság, iskolaújság, iskolarádió)
 • kihirdeti a soron következő IDB-gyűlés helyét, idejét, várható témáit
 • az iskola évkönyvében publikál (azt megszervezi)
 • figyelemmel kíséri a LOGO és más ifjúságsegítő intézmények programját, az iskola diákjainak részvételét megszervezi

 

Intézményközi koordinátor: Gálos Norbert (13. EKP.)

 • figyelemmel kísérik a LOGO és más ifjúságsegítő intézmények programját
 • az iskola diákjainak részvételét megszervezik
 • részt vesznek a városi DÖK és más ifjúsági szervezetek programjain
 • ezekről beszámolnak az IDB-nek

 

Gazdasági felelős: Vigh Vivien (10. K.)

 • az IDB bevételeinek és kiadásainak figyelemmel kísérése
 • a DÖK pénztárának a kezelése
 • a DÖK rendezvényein a pénztárosi feladatok ellátása
 • aláírásával érvényesíti a diákönkormányzati számlákat
 • tanévkezdéskor, februárban és a tanévzáró IDB-gyűlés előtt ellenőrzi a kiadásokat és a bevételeket

 

Krónikás: Molnár Melitta

 

Diákmozgalmat segítő pedagógus: Posár Judit

 • közvetítés a diákok és a pedagógusok, valamint a diákok és az iskola vezetése között
 • tanácskozási joggal rendelkezik az általános gyűlésen és a diákközgyűlésen
 • az IDB-t a hatóságok felé képviseli, így az IDB-t érintő kérdésekben aláírási joga van