Innovatív fejlesztések a Herman Ottó Szakképzőben

INNOVATÍV FEJLESZTÉSEK A HERMAN OTTÓ SZAKKÉPZŐBEN

Az Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP-3.1.4.C-14) Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem című pályázat keretében a Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 11 999 077 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.

http://www.euprojektek.hu/herman314/index.html?celid=1274

 

Nyelvi vetélkedő

Az „Innovatív fejlesztések a Herman Ottó Szakképzőben” című, TÁMOP pályázat záró programja a 2. nyelvi vetélkedő lett, melyet az őszi szünet kezdete előtt két nappal, október 21-én valósítottunk meg. A vetélkedőn a 9.DVi osztályból 10 fő vett részt. Őket a haladó csoportból válogattuk össze, mivel ők magasabb szintű ismeretekkel rendelkeznek.

Cél: játékos német nyelvi vetélkedő lebonyolítása, ezáltal a tanulók motiválása az idegen nyelv tanulására. A verseny során szerzett és fejlesztett készségek, képességek hozzájárulnak az eredményesebb nyelvtanuláshoz.

A diákok a szokásos órakeretben való tanulás mellett játékos formában találkozhattak a német nyelvvel. A résztvevők tíz különböző feladatot oldottak meg, többnyire egyénileg, de volt néhány feladat, ahol párokban kellett dolgozniuk. A feladatokat a tanulók életkori sajátosságai, idegen nyelvi kompetenciájuk szintje szerint választottuk.

Ökoiskolai tábor

A két napos ökoiskolai tábort október 2. hétvégéjén valósítottuk meg, ahol 16 szakiskolás tanulót láthattunk vendégül és vonhattunk be a különböző programokba. Idén második ciklusban nyertük el az Ökoiskola címet, s hogy sikerrel pályázhassunk majd a harmadik ciklusra is, fontos, hogy a lehető legtöbb diákunkkal megismertessük a természet védelmének fontosságát, a környezettudatos emberi viselkedésminta kialakulását.

A tábor első napjának célja az volt, hogy a tanulók ismerjék meg a biológiai vízminősítés (BISEL) módszerének sajátosságait, alapelveit, alkalmazhatóságának lényegét a mintavételtől a kiértékelésig. A foglalkozás során képessé váltak a kisvízfolyások ökológiai állapotát a gyakorlatban is értékelni. A program tematikájának összeállításánál fontos szempont volt, hogy az ismeretszerzésen kívül tanuljanak meg csoportban dolgozni, együttműködni társaikkal, rendszerezni már meglévő ismereteiket. A BISEL aktív módon integrálja a rendszertant és az ökológiát: a makrogerinctelenek meghatározása a rendszertan segítségével történik, a vízminőség értékelése pedig összefüggésben áll az emberek által megváltoztatott környezettel. Ha a BISEL használatát összekapcsoljuk kémiai vizsgálatokkal, egyértelmű következtetéseket vonhatunk le a szennyeződés okairól.

Egészségnap

Iskolánk mindig is élen járt az egészséges életmódra történő nevelésben. Az osztályfőnöki órákon és külső előadóktól sokszor hallottak a diákok az egészséges táplálkozásról. Heti 4-5 alkalommal délután a tornateremben sportolhatnak, hétvégente túrázhatnak, nyaranta pedig vízitáborban tölthetik idejüket tanulóink.

Ebbe a sorba kiválóan illett a TÁMOP 3.1.4.C-14 „Innovatív fejlesztések a Herman Ottó Szakképzőben” pályázat keretében megszervezett Egészségnap, ahol az egészséges életmód hangsúlyozása kapott szerepet.

A program két fő részből tevődött össze. Délelőtt szakiskolai tanulóink 4 helyszínen, rotációs rendszerben, 45 perces váltásokkal ismerkedtek az egyes programelemekkel, délután pedig az iskola teljes diáksága részt vett Dr. Zacher Gábor káros szenvedélyeinket ostorozó előadásán.

Kaland a Holdfényligetben

A TÁMOP 3.1.4.C-14” Innovatív fejlesztések a Herman Ottó Szakképzőben” c. pályázat révén 2015. szeptember 10-én Gyöngyösfaluban, a Holdfényliget kalandparkban nagyon sok élményben lehetett részünk. A programokon 16 diák vett részt és mindenki nagyon jól érezte magát. Még az időjárás is kedvezett nekünk, mert a kalandpark árnyas lombjai közül melegen sütött ránk a nap.

Először a kötélpályát próbálhattuk ki különböző szintű pályákon. Mindenkinek egy gyakorlópályán kellett először végigmennie, és aki jól szerepelt, az továbbmehetett magasabb szintű pályákra. A diákok minden bátorságukat összeszedve próbáltak átjutni az akadályokon.

Második állomásként az íjászatot nézhettük meg, majd később ki is próbálhattuk. A tanulók nagyon élvezték és páran nagyon ügyesek is voltak.

Természetközeli sporttábor

Iskolánkban 17 éve minden nyáron egy hetet töltenek a vállalkozó szellemű diákok Mosonmagyaróváron, az Agrártudományi Egyetem vízitelepén. Ez egy sport- és szabadidős tábor, ahol a diákoknak lehetőségük van az aktív kikapcsolódásra, a szabadidő egészséges eltöltésére. Nem is gondolkodtunk sokat, amikor a pályázatban megtaláltuk ezt programlehetőséget.

Péntek délután, tanórák után indultunk egy kisbusszal és egy személykocsival. A 15 diák mellé kollégámmal ketten vállalkoztunk kísérőnek, 4 éve vele szervezem az iskolai vízitábort is. Előtte a 13 éven keresztül a jelenlegi igazgatónkkal együtt szerveztük.

A táborba történő megérkezés után kipakoltunk, felvertük a sátrakat, berendezkedtünk. Utána eligazítást tartottam, ami a tábor bemutatásával és a szabályok tisztázásával járt. A két fő szabály: mindenkit épségben vigyünk haza és mindenki a lehető legjobban érezze magát. Ez a két szabály némely diáknál ellentétes, náluk meg kellett találni az egészséges kompromisszumot.

Oldalak