2014-15

Tankönyvosztás időpontjai

 • 2014. augusztus 28. (csütörtök)
  • 8 óra - 10. évfolyam
  • 11 óra - 11. évfolyam
  • 14 óra - 12. évfolyam + 13. EKP.
  • Kérjük a tanulókat, hogy az évfolyamuknak kijelölt időintervallum első harmadában jelenjenek meg.
 • 2014. augusztus 31. (vasárnap)
  • 12 óra - 17 óra - kollégisták
 • 2014. szeptember 1. (hétfő)
  • 9. évfolyam és technikus évfolyamok

Helyszín: Tanügyi épület földszint 4-es terem

 

A tankönyvosztásra hozni kell a befizetést igazoló csekkszelvényt, befizetési bizonylatot vagy a kedvezményre jogosító igazolást.

 

A támogatást igénylő tanulóknak a kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges:

a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás;

b) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás;

c) a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye;

d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.

(A családi pótlék folyósításáról szóló igazolás lehet a bérjegyzék, a pénzintézeti számlakivonat, a postai igazolószelvény.)

Mindazok, akik a megjelölt időszakban nem tudják a tankönyveket átvenni, szeptember 1-én 12 órától kapják meg.

Oldalak