Az ajkai vörösiszap-katasztrófa 5. évfordulójára

Hermanosok kármentsítenekAz ajkai vörösiszap-katasztrófa tíz emberéletet követelő ipari szerencsétlenség és környezetkárosító katasztrófa, amit az okozott, hogy 2010október 4-én átszakadt az ajkai timföldgyár Kolontár és Ajka között létesített vörösiszap-tárolójának gátja. A kiömlő, több mint egymillió köbméternyi zagy elöntötte KolontárDevecser és Somlóvásárhely települések mélyebben fekvő részeit. Az erősen lúgos, maró hatású ipari hulladék körülbelül 40 km2-en terült szét, felbecsülhetetlen gazdasági és ökológiai károkat okozva a Devecseri kistérségben.

A katasztrófát követően egy önkéntes Hermanosokból verbuválódott csapat 2010. október 16-án szombaton reggel 7 órakor 17 fő indult el az Ólmodi Önkormányzat által felajánlott mikrobusszal és két személygépkocsival, hogy eljuttassa a kámoni Karitász által összegyűjtött adományokat a devecseri Karitász központjába, és hogy egész napos munkájával segítse a kárfelszámolást, valamint a karitatív munkát.

Az állami tulajdonosi joggyakorlók és vagyonkezelők várható kiadmányozási feladatai, eljárásrendje

Az állami tulajdonosi joggyakorlók és vagyonkezelők várható kiadmányozási feladatai, eljárásrendje

A tervezési fázisban minden pályázó cég előzetesen megkeresi az NFA-t az NFA vagyoni körbe tartozó (Magyar Állam tulajdonában lévő, termőföld) ingatlanok érintettsége esetén, hogy megkérje az előzetes tulajdonosi hozzájárulást. A végleges tulajdonosi hozzájárulást azonban csak a konkrét helyrajzi számos ingatlan lista és végleges változási vázrajzok ismeretében tudja majd kiadni a nyertes pályázók részére.

Általánosan érvényes, hogy amennyiben a beruházás nem jár telekalakítással, csak az érintett ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásban a vezetékjog bejegyzésével, és az ehhez szükséges változási vázrajz készítésével, úgy NFA vagyoni kör esetében a pályázóknak mind a tulajdonosi joggyakorló szervezettől, mind a vagyonkezelőktől illetve használóktól (pl. haszonbérlők) meg kell kérniük a hozzájárulást a beruházás megvalósításához.

Kijelölt kapcsolattartó személy: Bali Imréné
Elérhetőség: Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, 9700 Szombathely, Ernuszt Kelemen u. 1
Telefon: 06/94/512-425

Szülői közösség ülése

A Szülői közösség tagjainak

Kedves Szülő!

Szülői közösségünk megbeszélései, akárcsak a korábbi években, a 2015/16-os tanévben is folytatódnak.
Részvételére, véleményére, ezzel a Szülői közösség munkájához való értékes hozzájárulására továbbra is számítunk.

Tisztelettel meghívjuk a Szülői közösség megbeszélésére
2015. október 07-ére, szerdára, 17.00 órára
az iskola olvasótermébe.

Témáink:

  • Tájékoztatás a tanév rendjéről.
  • A köznevelési és a szakképzési törvény átalakításából következő fő változások.
  • A tanulói befizetések kezelési rendjének megbeszélése.
  • Ifjúságvédelmi tevékenységünk, feladataink.
  • Beszámoló a Herman Ottó-s Diákokért Alapítvány elmúlt tanévi tevékenységéről.
  • Az IDB programjai, költségvetése.
  • Az Intézményi Tanácsba tag delegálása a szülői közösségből.

Szombathely, 2015. szeptember 30.

Tisztelettel:

Hodvogner Csaba
igazgató

Oldalak